Εκπαιδευτικές Ομιλίες στην Ανοσολογία αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Ελλ. Ετ. Ανοσολογίας
Η Ελληνική Εταιρεία Ανοσολογίας, στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας για την αναβάθμιση του τρόπου μετάδοσης των μαθημάτων Βασικής Ανοσολογίας που απευθύνονται στους Ειδικευόμενους Ιατρούς Βιοπαθολογίας, σας ενημερώνει ότι μια σειρά εκπαιδευτικών ομιλιών στη  Ανοσολογία έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.helsim.gr.