Εκλογές στην Ιατρική Εταιρεία Δυτ. Ελλάδος & Πελοποννήσου

ΙΕΔΕΠ

Α.Π. 38 / 2013
Πάτρα 16-4-2013

ΘΕΜΑ: Γενική Συνέλευση – Αρχαιρεσίες

Αγαπητοί συνάδελφοι – μέλη της ΙΕΔΕΠ,

Καθώς ολοκληρώνεται η τριετής θητεία του τωρινού Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της ΙΕΔΕΠ, σας ενημερώνουμε για την επικείμενη Γενική Συνέλευση και την προκήρυξη εκλογών για την εκλογή του 13μελούς Δ.Σ. και της 3μελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής, το Σάββατο 20 Απριλίου 2013 σε αίθουσα του Ξενοδοχείου Achaia Beach όπου θα πραγματοποιείται σε παράλληλη αίθουσα το συνέδριο της εταιρείας μας «Αχαϊκές Ιατρικές Ημέρες 2013».
Η Γενική Συνέλευση θα αρχίσει στις 10.30 π.μ. το Σάββατο 20 Απριλίου και σε περίπτωση μη-απαρτίας, θα γίνει την ίδια ημέρα και στην ίδια αίθουσα στις 11.30 π.μ. με όσα μέλη της Ι.Ε.Δ.Ε.Π. είναι παρόντα.
Θέματα Γενικής Συνέλευσης: «Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ. (2012-2013).
Κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης, θα εκλεγεί Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή η οποία θα διεξάγει και τις αρχαιρεσίες.
Δικαίωμα ψήφου για την Γενική Συνέλευση και τις αρχαιρεσίες έχουν τα τακτικά μέλη με εκπληρωμένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, τα οποία έχουν εγγραφεί στο μητρώο του οικείου Ιατρικού Συλλόγου και στο μητρώο της Εταιρίας. Η ταμειακή υποχρέωση ή η πληρωμή καθυστερούμενων εισφορών μπορεί να καταβάλλεται και κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης και των αρχαιρεσιών πριν την έναρξη της ψηφοφορίας.
Όλοι οι υποψήφιοι εντάσσονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο και οι εκλογές διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία. Οι αρχαιρεσίες θα αρχίσουν στις 12:00 και θα τελειώσουν στις 18:00 σε αίθουσα που έχουμε αναφέρει.
Ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα σταυροδοτήσεως μέχρι 13 υποψηφίους για το Δ.Σ. καθώς και μέχρι 3 υποψηφίους για την 3μελή Εξελεγκτική Επιτροπή. Για το Δ.Σ. εκλέγονται οι 13 πρώτοι, ενώ οι αμέσως επόμενοι και κατά σειρά πλειοψηφίας παραμένουν ως αναπληρωματικά μέλη. Για την Ε.Ε. εκλέγονται 3 μέλη οι υπόλοιποι ως αναπληρωματικοί.
Τα μέλη της ΙΕΔΕΠ που κατοικούν εκτός Πατρών, δύναται να ψηφίσουν μέσω συστημένης επιστολής, η οποία θα περιλαμβάνει το ενιαίο ψηφοδέλτιο το οποίο θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά. Θα μεριμνήσουμε για την ηλεκτρονική αποστολή του ψηφοδελτίου στις γραμματείες των οικείων Ιατρικών Συλλόγων απ’ όπου μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο.
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι εκτός Πατρών μπορούν να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία, εφόσον έχουν πρώτον το δικαίωμα ψήφου και δεύτερον εφόσον μας αποστείλουν το ψηφοδέλτιο σε διπλό κλειστό φάκελο και ο μεν εξωτερικός θα είναι επώνυμος ο δε εσωτερικός

θα περιέχει το ψηφοδέλτιο χωρίς αποστολέα. Το δικαίωμα ψήφου έχουν τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει. Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. καταβάλλεται εφάπαξ ποσό των 20€ για καθυστερούμενες συνδρομές των ετών 2011 & 2012. Για εγγραφή και συνδρομή νέων μελών καταβάλλεται το ποσό των 25 €.
Οι ψηφοφόροι εκτός Πατρών θα πρέπει να στείλουν το χρηματικό ποσό και το ψηφοδέλτιο εγκαίρως στην Γενική Γραμματέα, κα Ελένη Γελαστοπούλου ή στην Γραμματέα της ΙΕΔΕΠ κα Αποστολοπούλου Αφροδίτη (ΙΕΔΕΠ, Βότση 42, Πάτρα Τ.Κ. 26221, Τ.Θ. 1148) οι οποίες και θα παραδώσουν την συστημένη επιστολή στην Εφορευτική Επιτροπή των αρχαιρεσιών για τα περαιτέρω.

Epistoli gia ekloges stin IEDEP