Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών: Συμβεβλημένοι ιατροί με την Υπηρεσία για την ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών έτους 2016

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

Ιατροί συμβεβλημένοι με Δ-νση Μεταφορών