Διαχείριση της HIV λοίμωξης στην Ελλάδα – 12ο Συνέδριο ΕΣΔΥ

Η έκδοση με τίτλο «Προκλήσεις και προοπτικές στη διαχείριση της HIV λοίμωξης στην Ελλάδα – Η συζήτηση στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο», αποτυπώνει τα ζητήματα που συζητήθηκαν στη σχετική Στρογγυλή Τράπεζα:

• το ιστορικό της αντιμετώπισης της HIV λοίμωξης,
• τις μεταβαλλόμενες προκλήσεις που θέτει η νόσος διεθνώς και στην Ελλάδα, και

• την ανάγκη συνεχιζόμενης επένδυσης και επανεστίασης της φροντίδας υγείας στη    διαχείριση μιας χρόνιας, πλέον, «κατάστασης υγείας».

Τα στοιχεία παρουσιάζονται συνοπτικά και περιεκτικά, με τη βοήθεια γραφημάτων, προκειμένου να τονιστεί η σημασία της ολοκληρωμένης διαχείρισης της HIV λοίμωξης για τη δημόσια υγεία.

ΕΝΤΥΠΟ

MINDWORK BUSINESS SOLUTIONS
Μ. Μπότσαρη 10
14561 Αθήνα
Greece
[email protected]