Διαδικτυακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ‘ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ’

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υγείας

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα οργανώνεται διαδικτυακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών σε θέματα Υγείας σε συνεργασία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με το Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με αντικείμενο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ» (βλ. σχετικά το Δελτίο Τύπου).

Περιλαμβάνει τρία εξάμηνα διαδικτυακής φοίτησης, πρακτική άσκηση και μεταπτυχιακή εργασία. Απευθύνεται σε επαγγελματίες Υγείας – πτυχιούχους ιατρικών, βιολογικών, ανθρωπιστικών, κοινωνικών και παιδαγωγικών σπουδών, καθώς και αποφοίτους Τ.Ε.Ι. (πιο αναλυτικά για τις ειδικότητες βλ. εδώ) και κυρίως σε όσους επιθυμούν να εργασθούν σε δομές υγείας όπως κέντρα αποκατάστασης, κλινικές χρονίως πασχόντων, δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας, οίκους φιλοξενίας ηλικιωμένων, ιδιωτικά θεραπευτήρια, δημόσια Κέντρα Υγείας και νοσοκομεία, φαρμακευτικές εταιρείας κλπ.

Πατήστε εδώ για οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή σας. Μεταβείτε στον παρακάτω σύνδεσμο για να υποβάλετε αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά.

Υπενθυμίζουμε ότι η περίοδος υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 22 Ιουλίου 2016. Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ καλέστε στα παρακάτω τηλέφωνα: 2610 367321, 2610 367322, 2610 367316 ή επικοινωνήστε ηλεκτρονικά στο e-mail: [email protected]