Διήμερο εθελοντικής αιμοδοσίας Αχαϊκού Σ.Ε.Α. & Δ.Ο.Σ. 10 & 11 Οκτωβρίου 2013

Ο Αχαϊκός Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών & Δ.Ο.Σ « Η Ζωοδόχος Πηγή»

πραγματοποιεί αιμοδοσίες στην πλατεία Γεωργίου-Πάτρα με την κινητή μονάδα αιμοδοσίας.

Πέμπτη 10 & Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2013

Ώρες πρωί 09:00 έως 13:30 ….. απόγευμα 17:30 έως 21:00.

Προσκαλούμε τα μέλη, τους φίλους και όλον τον κόσμο άντρες και γυναίκες από 18 έως 65 ετών

να προσέλθουν στις  αιμοδοσίες του συλλόγου.