Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την προκήρυξη:

ΙΣ Έβρου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Δ.Π.Μ.Σ. 2019-2020