Γ.Γ. Αθλητισμού: Ισοτιμία ιατρικών πιστοποιητικών

Δείτε το έγγραφο του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού προς τις Αθλητικές ομοσπονδίες ΕΔΩ