Γνωμοδότηση ΝΣΚ που αφορά στην εκτέλεση χειρουργικών – επεμβατικών πράξεων στα ιατρεία

Γνωμοδότηση ΝΣΚ Δ΄ Τμήμα