Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας-Δ/νση Υγειονομικού: “Υγειονομική Περίθαλψη, (Βιβλιάρια Νοσηλείας, Ελεγκτές Ιατροί, Συμβάσεις, Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης”