Βιντεοσκοπημένες Παρουσιάσεις και Φωτογραφίες από το 11ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών & Οξεοβασικής Ισορροπίας

Βρείτε τις βιντεοσκοπημένες

παρουσιάσεις  και φωτογραφίες

του 11ου Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου στην ιστοσελίδα:

http://www.renalkomotini.gr

CONFERRE S.A.

Stavrou Niarchou Ave., Mares Position, GR455 00 Pedini, Ioannina, GREECE
Tel. +30 26510 68610 | Fax. +30 26510 68611 | E-mail: [email protected], | Website: www.conferre.gr