Αρχαιρεσίες Ιατρικής Εταιρείας Δυτ. Ελλάδας-Πελοποννήσου στις 13/4/2019

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της ΙΕΔΕΠ

ΘΕΜΑ: Γενική Συνέλευση – Αρχαιρεσίες

 Α.Π. 37/2019

Αγαπητοί συνάδελφοι – μέλη της ΙΕΔΕΠ,

Καθώς ολοκληρώνεται η τριετής θητεία του τωρινού Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της ΙΕΔΕΠ, σας ενημερώνουμε για την επικείμενη Γενική Συνέλευση και για την προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη νέου 13μελούς  Δ.Σ. και νέας 3μελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής, το Σάββατο 13 Απριλίου 2019  στο Ξενοδοχείο ¨ΑΣΤΗΡ¨, εκεί όπου σε παράλληλη αίθουσα θα πραγματοποιείται το συνέδριο της εταιρείας μας με την επωνυμία «Αχαϊκές Ιατρικές Ημέρες 2019».

Η Γενική Συνέλευση θα αρχίσει στις 11:00 π.μ. το Σάββατο 13  Απριλίου και σε περίπτωση μη-απαρτίας, αυτή θα γίνει την ίδια ημέρα και στην ίδια αίθουσα στις 12:00. π.μ. με όσα μέλη της Ι.Ε.Δ.Ε.Π. θα είναι παρόντα.

Θέματα Γενικής Συνέλευσης: 1) «Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός  2018, 2) Αρχαιρεσίες και 3) Tιμητική Διάκριση.

Κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης, θα εκλεγεί Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή η οποία θα διεξάγει την Γενική Συνέλευση και τις αρχαιρεσίες.

Δικαίωμα ψήφου για την Γενική Συνέλευση και τις αρχαιρεσίες έχουν τα τακτικά μέλη με εκπληρωμένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, τα οποία  θα πρέπει πρωτίστως να έχουν εγγραφεί από έτους τουλάχιστον στο μητρώο του οικείου Ιατρικού Συλλόγου και από μηνός στο μητρώο της Ιατρικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδος-Πελοποννήσου.  Η ταμειακή υποχρέωση καταβάλλεται  και κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Όσοι έχουν οικονομικές εκκρεμότητες  πέραν των τριών ετών καταβάλουν συνολικά είκοσι  (20€) μόνο. Όσοι οφείλουν δύο έτη 15€ και όσοι οφείλουν να έτος 10€. Όλοι οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. εντάσσονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο και οι εκλογές διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία. Οι υποψήφιοι για το ΔΣ και την ΕΕ θα γίνουν γνωστοί μέσω του διαδικτύου.

Οι αρχαιρεσίες υπολογίζουμε να αρχίσουν στις 12:30 π.μ.  και θα  τελειώσουν στις 18:00  στην αίθουσα που έχουμε αναφέρει.

Ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα σταυροδότησης μέχρι 13 υποψηφίους για το Δ.Σ. καθώς και μέχρι 3 υποψηφίους για την 3μελή Εξελεγκτική Επιτροπή. Για το Δ.Σ. εκλέγονται οι 13 πρώτοι, ενώ οι αμέσως επόμενοι και κατά σειρά πλειοψηφίας παραμένουν ως αναπληρωματικά μέλη .Για την  Ε.Ε. εκλέγονται 3 μέλη οι υπόλοιποι ως αναπληρωματικοί.

Τα μέλη της ΙΕΔΕΠ που κατοικούν εκτός Πατρών, δύναται να ψηφίσουν μέσω συστημένης επιστολής, η οποία θα περιλαμβάνει το ενιαίο ψηφοδέλτιο το οποίο θα σας αποσταλεί  ηλεκτρονικά, εφόσον μας γνωρίσετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Θα μεριμνήσουμε για την ηλεκτρονική αποστολή του ψηφοδελτίου, επιπλέον και στις γραμματείες των οικείων Ιατρικών Συλλόγων απ’ όπου μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία, εφόσον έχουν πρώτον το δικαίωμα ψήφου και δεύτερον εφόσον μας  αποστείλουν το ψηφοδέλτιο σε διπλό κλειστό φάκελο και ο μεν εξωτερικός θα είναι επώνυμος ο δε εσωτερικός θα περιέχει το ψηφοδέλτιο χωρίς αποστολέα. Τη συστημένη επιστολή να στείλετε ή  στον Γενικό Γραμματέα, κ. Κάκκο Σταύρο  ή στην Γραμματέα της ΙΕΔΕΠ κα Αποστολοπούλου Αφροδίτη (ΙΕΔΕΠ, Βότση 42, Πάτρα Τ.Κ. 26221, μέχρι 5  Απριλίου το αργότερο) οι οποίες και θα παραδώσουν την συστημένη  επιστολή στην Εφορευτική Επιτροπή των αρχαιρεσιών για τα περαιτέρω η οποία και θα ανοίξει τους διπλούς φακέλους.

Ο Τραπεζικός Λογαριασμός της Ιατρικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου για τις οικονομικές εκκρεμότητες είναι: Τράπεζα Πειραιώς: GR48 0172 5040 0055 0401 9453 738 και θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή με Φαξ στο 2610 275609 η απόδειξη κατάθεσης.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,  το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τσολάκης Ιωάννης                                                                                      Κάκκος  Σταύρος

_______________________________________________________________________

Καθοριστικές Ημερομηνίες

Α: Υποψηφιότητα για το  Δ.Σ. μπορεί να θέσουν όσοι είναι γραμμένοι στην ΙΕΔΕΠ ένα χρόνο πριν τις εκλογές δηλαδή 13 Απριλίου 2018

Β: Υποβολή υποψηφιοτήτων για Δ.Σ. και Ε.Ε. έως 5 Απριλίου

Γ: Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων από το Δ.Σ. στις 10 Απριλίου

Δ: Δικαίωμα Ψήφου  έχουν όσοι είναι γραμμένοι στην ΙΕΔΕΠ ένα μήνα πριν τις εκλογές (έως τις 13 Μαρτίου 2019)

 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ – Όπως προβλέπει το Καταστατικό Άρθρο 14ο

Η προκήρυξη των εκλογών, γίνεται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα .

α) Με έγγραφη κοινοποίηση προς τα μέλη ,τουλάχιστον 30 ημέρες πρό των εκλογών ,καλούνται όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν εγγράφως υποψηφιότητα προς το Δ.Σ.

β) Η έγγραφη υποψηφιότητα θα είναι για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή .

γ)Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν μόνον τα τακτικά μέλη και τα ταμειακώς εντάξει.

δ) Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν μόνον όσοι συμπλήρωσαν 2 έτη τουλάχιστον από την εγγραφή τους στον οικείο ιατρικό σύλλογο και ένα έτος από την εγγραφή τους ως μέλη στα μητρώα της Εταιρείας.

Υποψηφιότητα για το Δ.Σ. έχουν όσοι είναι γραμμένοι στην ΙΕΔΕΠ ένα χρόνο πριν τις εκλογές

ε) Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει 8  ημέρες πρό των εκλογών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η 5η Απριλίου

 

Το Δ.Σ. προ των εκλογών, συνέρχεται, και ανακηρύσσει τις υποψηφιότητες.

Ο κατάλογος των υποψηφίων για το Δ.Σ. και την Ε.Ε., αποστέλλεται σε όλα τα μέλη με έγγραφη πρόσκληση, η οποία καθορίζει τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.

α)Η έγγραφη πρόσκληση πρέπει να έχει ληφθεί από κάθε μέλος 7 ημέρες τουλάχιστον προ τών εκλογών.

β) Δικαίωμα ψήφου έχουν τα τακτικά και τα ταμειακώς εντάξει μέλη , τα οποία έχουν εγγραφεί στο μητρώο του οικείου Ιατρικού Συλλόγου 3 μήνες τουλάχιστον πρό των εκλογών και στο μητρώο της Εταιρείας 1 μήνα προ των εκλογών. Κατά την Γενική Συνέλευση των μελών προηγείται διαδικασία οικονομικού απολογισμού του απερχομένου Δ.Σ.

 

Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι είναι γραμμένοι στην ΙΕΔΕΠ ένα μήνα προ των εκλογών  (έως τις 13 Μαρτίου 2019).