Απολογισμός 13oυ Συνεδρίου – Προς την οριστική εξάλειψη της Ηπατίτιδας C;
Προς την οριστική εξάλειψη της Ηπατίτιδας C;

Η συζήτηση στο 13ο Συνέδριο

Στην έκδοση με τίτλο “Προς την οριστική εξάλειψη της Ηπατίτιδας C; Από τους στόχους στη δράση” παρουσιάζονται τα ερωτήματα που τέθηκαν και οι τεκμηριωμένες απόψεις των ομιλητών στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο, όσον αφορά την υλοποίηση του στόχου της εξάλειψης της HCV λοίμωξης στην Ελλάδα.

  • Πόσο εύκολα μπορεί να υλοποιηθεί ο στόχος της εξάλειψης;
  • Αρκούν μια αναλυτική στοχοθεσία και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης;
  • Υπάρχουν οι υπολογιζόμενοι ασθενείς και πώς θα έρθουν στο σύστημα υγείας;
  • Πώς το σύστημα υγείας αλλά και η πολιτεία (και η κοινωνία) θα αποδείξουν έμπρακτα ότι πιστεύουν, θέλουν και μπορούν να πετύχουν την εξάλειψη της ηπατίτιδας C; Τι θα κερδίσουν;

Διαβάστε περισσότερα…

ΕΝΤΥΠΟ
13ο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας
Συμπληρωματικότητα και συνέργειες στη φροντίδα υγείας: η υπέρβαση της “κατακερματισμένης” ιατρικής περίθαλψης
www.healthpolicycongress.gr

Δείτε όλα τα βίντεο των ομιλιών στη σελίδα Παρουσιάσεις