Αναγνώριση ΓΝ Λάρισας & ΠΓΝ Λάρισας ως κατάλληλων εκπαιδευτικών κέντρων για την χορήγηση πλήρους χρόνου εκπαίδευσης στην ειδικότητα της Δημόσιας Υγείας-Κοινωνικής Ιατρικής
Professional medical team posing, doctor's lab coat and stethoscope close up, selective focus