Ίδρυση Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΔΔΠΜΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΡΙΝΟΣ