Οι σύγχρονες απαιτήσεις υγειονομικής κάλυψης από το Σύστημα Υγείας έχουν πλέον αναμορφωθεί μέσα από τα νέα δεδομένα της πανδημίας της νόσου Covid-19.

Η επείγουσα διαχείριση, ο συντονισμός των υπηρεσιών, οι ανάγκες ανταπόκρισης του προσωπικού σε μεταβαλλόμενες διεργασίες και κλινικά πρωτόκολλα είναι ορισμένες από τις προκλήσεις που ήλθαν να προστεθούν σε ένα περιβάλλον παροχής υπηρεσιών  που χαρακτηρίζεται από αδυναμίες τις οποίες, πλέον, οι επαγγελματίες υγείας καλούνται να διαχειριστούν άμεσα.

Η βέλτιστη καθολική υγειονομική φροντίδα προϋποθέτει οργανωτικές δομές, σύγχρονη επιστημονική γνώση, υιοθέτηση καλών πρακτικών και, πρωτίστως, επαγγελματίες υγείας με αντίστοιχη εξειδίκευση και προηγμένες δεξιότητες.

Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των Επαγγελματιών Υγείας, το Ινστιτούτο αναπτύσσει διαρκώς εξειδικευμένα σεμινάρια/ εκπαιδευτικά προγράμματα, προκειμένου για τη μεταφορά της παγκόσμιας εμπειρίας και σύγχρονης γνώσης για τη διαρκή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των υπηρεσιών υγείας. Το υλικό και το περιεχόμενο των προγραμμάτων βασίζεται σε Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες καθώς και σε διεθνή πρωτόκολλα που δημοσιεύονται επίσημα από Διεθνείς Οργανισμούς.

Νέες διαθέσιμες εκπαιδευτικές ενότητες:

Στόχος του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου είναι να παρέχει ευκαιρίες και δυνατότητες στους επαγγελματίες υγείας να εκπαιδευτούν, να συνεργαστούν και να εμπνευστούν από τους συνεργάτες του Ινστιτούτου από όλο τον κόσμο.

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ.