2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας, Οικονομίας και Διοίκησης, Πειραιάς 9 Νοεμβρίου 2018

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας, Οικονομίας και Διοίκησης με θέμα: Η Ανάπτυξη του Τομέα της Υγείας: Νέες Εφαρμογές, Πολιτικές και Προκλήσεις, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς στις 9 Νοεμβρίου 2018.

 

 

Πληροφορίες: https://bit.ly/2FaT1SK