17ο Θεματικό Συνέδριο «Εντατική Θεραπεία και Επείγουσα Ιατρική: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ», Αθήνα 28-29/11/2014

17ο Θεματικό Συνέδριο «Εντατική Θεραπεία και Επείγουσα Ιατρική: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ», το οποίο θα πραγματοποιηθεί 28 – 29 Νοεμβρίου, στο Αμφιθέατρο 251 Γ.Ν.Α..

Το συνέδριο αυτό διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Μελέτης της Βαριάς Νόσου σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι» και εντάσσεται στη σειρά των εκπαιδευτικών εκδηλώσεων της Παν/κής Μ.Ε.Θ. που στόχο έχουν τη διεύρυνση των επιστημονικών οριζόντων, την έρευνα, την επιστημονική εξέλιξη και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επιμόρφωση των λειτουργών της υγείας που, σε καθημερινή βάση, ασχολούνται με το βαριά άρρωστο.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου.

Πληροφορίες:

MidEast Travel

Βασ. Σοφίας 105-107, 115 21 Αθήνα

Τηλ.: 211 2118888, Fax.: 210 6426147

E-mail: [email protected]

Website: www.mideast.gr