Υπ. Υγείας: Ενημέρωση αναφορικά με τροποποίηση της ΚΥΑ 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/τΒ/8-5-12) “Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων”

Δείτε στους παρακάτω συνδέσμους τα σχετικά έγγραφα:

Ενημέρωση από Υπ. Υγείας για απόβλητα

ΦΕΚ 4326-τ.β.-30.12.2016 τροποποίηση ΚΥΑ για απόβλητα