Πρόγραμμα διενέργειας εξετάσεων ιατρικών ειδικοτήτων επιτροπών Πατρών περιόδου Απριλίου 2017

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το πρόγραμμα: Πρόγραμμα εξετάσεων Ιατρικών Ειδικοτήτων Απριλίου 2017 με έδρα την Πάτρα