Παν/μιο Πελοπ/σου, Τμήμα Νοσηλευτικής: Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών “Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεων”

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Τμήμα Νοσηλευτικής
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεων»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνει ότι από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-14 ξεκινά ο 5ος κύκλος σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεων» και προκηρύσσει δέκα (10) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών. Το ανωτέρω ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master of Science) στη «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεων» στις παρακάτω δύο κατευθύνσεις:
Ι. «Επείγουσα Φροντίδα Υγείας» και
ΙΙ. «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας».
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων ορίζεται για το χρονικό διάστημα από 04 Φεβρουαρίου 2014 έως και 21 Φεβρουαρίου 2014. Οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν φάκελο υποψηφιότητας, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος, στον κ. Πέτρο Κολοβό. Η αναλυτική προκήρυξη και η αίτηση συμμετοχής είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Νοσηλευτικής: http://sparti.uop.gr/~nosil/
Διεύθυνση: Γραμματεία ΠΜΣ «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεων», Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Ορθίας Αρτέμιδος και Πλαταιών, Σπάρτη, ΤΚ 23 100. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27310 89726 & Fax 27310 89656. E-mail: [email protected] & [email protected]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2013-14                   ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΜΣ 2013-2014