Ερώτημα προς ΕΟΠΥΥ σχετικά με νομοθετικό πλαίσιο αύξησης αριθμού επισκέψεων συμβεβλημένων γιατρών του ΕΟΠΥΥ

ΠΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

 

Αρ. Πρωτ. 608 /15/01/2014

Kε Πρόεδρε,

 

Παρακαλώ να μας παραθέσετε με το χαρακτήρα του επείγοντος, το νομοθετικό πλαίσιο που να αναφέρει με σαφήνεια την αύξηση του αριθμού των επισκέψεων από 200 σε 400 των συμβεβλημένων κλινικών γιατρών του ΕΟΠΥΥ.

 

Με Δελτίο Τύπου του ΕΟΠΥΥ στις 04/12/2013, αναφερόταν «η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείο Υγείας για αύξηση του ανώτατου αριθμού των επισκέψεων, ανά μήνα, των συμβεβλημένων ιατρών του ΕΟΠΥΥ σε 400 επισκέψεις από 200, προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα πρόσβασης των ασφαλισμένων σε ιατρούς.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν 4223 ΦΕΚ 287 Α’ 31/12/2013, «με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της αμοιβής και ο αριθμός των επισκέψεων των ιατρών από 1.12.2013».

 

Παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε άμεσα τον αριθμό της κοινής Υπουργικής Απόφασης βάσει της οποίας κατοχυρώνεται η οικονομική αποζημίωση των συμβεβλημένων γιατρών του ΕΟΠΥΥ για την παροχή υπηρεσιών των έξτρα 200 επισκέψεων προς τους ασφαλισμένους.

 

Όπως είναι εύκολα κατανοητό, μετά από τη συστηματική πολιτική του Οργανισμού να κουρεύει αναδρομικά ληξιπρόθεσμες και τρέχουσες δεδουλευμένες αμοιβές των συμβεβλημένων γιατρών, η αξιοπιστία του τελεί υπό καθεστώς ομαδικής αμφισβήτησης από τον ιατρικό κόσμο.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Η Πρόεδρος                        Ο Γραμματέας

 

Άννα Μαστοράκου              Γεώργιος Σκρουμπής