ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: Γ΄ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑ, 4 Δεκεμβρίου 2018

Εκ περιτροπής κοινά μετεκπαιδευτικά μαθήματα των τριών Πανεπιστημιακών Κλινικών Μαιευτικής – Γυναικολογίας  ΕΚΠΑ στα Νοσοκομεία Αλεξάνδρα , Αρεταίειο & Αττικό.

Το μετεκπαιδευτικό μάθημα αντιστοιχεί σε 1 μόριο παρακολούθησης όπως ορίζεται από την Ελληνική Μαιευτική & Γυναικολογική Εταιρεία σε συνεργασία με την ένωση Μαιευτήρων – Γυναικολόγων.

 

 

Πληροφορίες: https://bit.ly/2BMq3Vs