Ζητείται Ιατρός Καρδιοχειρουργός, στην Πολυκλινική Υγεία, στην Λεμεσό.

 

Πληροφορίες: Μαρία Κύρκου, Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού, Τηλ. +357 25 884 758