Ζητούνται ιατροί με ή άνευ ειδικότητας (κατα προτίμηση παθολόγοι) για τη θερινή

περίοδο από την Γενική Κλινική Κέρκυρας.

Πληροφορίες:

Γενική Κλινική Κέρκυρας

Λ. Παλαιοκατρίτσας

τηλ.: 2661036044