ΗΔΙΚΑ: Αναβάθμιση ασφάλειας Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο:

ΗΔΙΚΑ – Αναβάθμιση ασφάλειας Συστήματος Ηλεκ. Συνταγογράφησης