ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Το Opsis Medical Imaging  στη Λευκωσία, επιθυμεί να εντάξει στο ιατρικό δυναμικό του κέντρου του, έναν ιατρό Ακτινολόγο για πλήρη απασχόληση.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Κατοχή Αναγνωρισμένου Πτυχίου Ιατρικής.
  • Κατοχή Πιστοποιητικού Ειδικότητας στην Ακτινολογία σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμο.
  • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στην Ακτινολογία. Κάλυψη Αξονικών και Μαγνητικών τομογραφιών.
  • Κατοχή Λευκού Ποινικού Μητρώου.
  • Άριστη γνώση ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
  • Εγγραφή στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου.
  • Ετήσια Άδεια Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο.

Προσφέρονται:

  • Ελκυστικό πακέτο αμοιβών & παροχών αναλόγως εμπειρίας και προσόντων (Full – time position) με προοπτική ανέλιξης τόσο οικονομικής όσο και ακαδημαϊκής.
  • Παροχή βοήθειας για την μετεγκατάσταση και εγγραφή ως ιατρός στις αρμόδιες κυπριακές αρχές.
  • Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας.

Αποστολή βιογραφικών στο email[email protected]

Για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις καλέσετε στο +35722365999