Επιστολή προς τον Δ/ντή Ποιότητας & Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ κ. Ρηγάτο Θεοφάνη με θέμα: Απαράδεκτη επί της αρχής η πρόταση υποκοστολόγησης εργαστηριακών εξετάσεων από τον ΕΟΠΥΥ

Αριθ. Πρωτ.: 3651

Πάτρα: 9/4/2015

Προς Διευθυντή Ποιότητας

και Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ

κ.Ρηγάτο Θεοφάνη

 

Λάβαμε γνώση της υπ’αριθμόν Πρωτ 13120 (07/04/2015) κοινοποίηση πρότασης υποκοστολόγησης των εργαστηριακών εξετάσεων από τον ΕΟΠΥΥ και οφείλουμε να την κρίνουμε ως απαράδεκτη επί της αρχής:

 1. Η σύγκριση της τιμολόγησης διαγνωστικών εργαστηριακών μονάδων με συγκεκριμένο εύρος υπηρεσιών υγείας προς τους ασφαλισμένους με εργαστήρια αναφοράς παροχής υπηρεσιών σε τρίτους αποτελεί τεχνικά λανθασμένη μεθοδολογία επί της αρχής.
 2. Δεδομένου ότι η τιμολόγηση χωρών της Ευρώπης είναι πολλές φορές ακριβότερη από την Ελλάδα, θα πρέπει να δοθεί στη δημοσιότητα η τιμολογιακή πολιτική αρκετών χωρών με τις αντίστοιχες επίσημες πηγές. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν οι ιδιαιτερότητες σε σχέση με τον όγκο αιμοληψιών, αριθμητικό όγκο ουσιών προς ανάλυση, αριθμό απασχολούμενων ιατρών και η γεωγραφική διασπορά των διαγνωστικών μονάδων.  
 3. Ως βάση διαλόγου απορρίπτεται η συγκριτική μελέτη που αφορά Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας του ΕΟΠΥΥ Πάτρας καθώς στερείται επιστημονικής αρτιότητας, αφορά δεδομένα του 2011, περιέχει αρκετές παραλείψεις (κόστος συντήρησης μηχανημάτων, ΦΠΑ, κλπ) και αδυνατεί να προσεγγίσει τη σημερινή πραγματική εικόνα μετά την εφαρμογή των κουρεμάτων clawback rebate. Άλλωστε είναι γνωστό ότι η χρέωση στον ΕΟΠΥΥ από το δημόσιο τομέα (ΠΕΔΥ, Νοσοκομεία) αφορά απόδοση 100% του κρατικού τιμολογίου και όχι το 85% των μειωμένων ασφαλιστικών τιμών που επιβάλλονται στον ιδιωτικό τομέα. Εάν συνυπολογιστούν και τα κουρέματα (clawback rebate) της τάξεως του 50-60%, η τιμή αποζημίωσης του έργου του ιδιωτικού τομέα είναι σαφώς υποδεέστερη εκείνη του δημόσιου τομέα.
 4. Δεν ανιχνεύτηκε καμία πρόταση αύξησης τιμών σημαντικών εξετάσεων που έχουν σαφέστατα σημεία υποκοστολόγησης με αντικειμενικά κριτήρια βάσει του κόστους αγοράς αντιδραστηρίων ( πχ γενική ούρων, ερυθροποιητίνη, βιταμίνη D3, κλπ).
 5. Δεν έχουν υπολογιστεί στη μελέτη οι εξής παράμετροι που θεωρούνται βασικοί παράγοντες ανελαστικού κόστους παροχής αξιόπιστων υπηρεσιών υγείας στις ιδιωτικές διαγνωστικές μονάδες:
 6. ΦΠΑ 23%, που υπολογίζεται ως επιπρόσθετο έξοδο
 7. Κόστος αιμοληψίας

                                      iii.    Κόστος δημιουργίας πρότυπης καμπύλης ανά ουσία με ανανέωση σε τακτά χρονικά διαστήματα

 1. Κόστος εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου και επαναληψιμότητας δειγμάτων προς επιβεβαίωση αποτελέσματος
 2. Κόστος αραίωσης δειγμάτων σε ανεύρεση υψηλών τιμών ουσίας (πχ αναλυτικό αποτέλεσμα τεστ κυήσεως BHCG)
 3. Κόστος συντήρησης προγραμμάτων λογισμικού και βάσης δεδομένου ασθενών

                                     vii.    Κόστος συντήρησης τεχνολογικού εξοπλισμού που κυμαίνεται από 3000-15000 ετησίως ανά μηχάνημα και κόστος απόκτησης για τις νέες διαγνωστικές μονάδες

                                   viii.    Κόστος απρόσμενων βλαβών τεχνολογικού εξοπλισμού

 1. Κόστος διαχείρισης μολυσματικών αποβλήτων
 2. Κόστος ελέγχου από ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες
 3. Κόστος πιστοποιητικού ποιότητας υπηρεσιών και εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου

                                    xii.    Κόστος εκτύπωσης και παράδοσης αποτελεσμάτων

                                  xiii.    Πάγιες λειτουργικές δαπάνες (ενοίκιο, κοινόχρηστα, ΔΕΚΟ, Ιντερνετ, κλπ)

                                   xiv.    Μισθολογικό κόστος και ασφαλιστικές εισφορές απασχολούμενου βοηθητικού προσωπικού, κόστος λογιστικού γραφείου, κ.α.

 

κ.Διευθυντά,

Σε περιβάλλον εφαρμογής πενιχρών κλειστών προϋπολογισμών από τον ΕΟΠΥΥ με απανωτά αναδρομικά κουρέματα ( clawback rebate ), δεν ευσταθεί το πρόσχημα του ελέγχου της δαπάνης των διαγνωστικών εξετάσεων ούτε της εισαγωγής νέων διαγνωστικών εξετάσεων. Δεν αποτελούν εφικτοί στόχοι, δεδομένης της κακής οικονομικής κατάστασης του ΕΟΠΥΥ.

Επί συστηματικής έλλειψης ρευστότητας του Οργανισμού και στάσης πληρωμών του ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους που λειτουργούν υπό εξαιρετικά ασφυκτικές οικονομικές συνθήκες, οποιαδήποτε πρόταση περαιτέρω υποκοστολόγησης των εργαστηριακών εξετάσεων αποτελεί ευθεία βολή στην ποιότητα των διαγνωστικών υπηρεσιών, πρόταση περαιτέρω απo-ασφάλισης του πληθυσμού και εφαλτήριο μαζικών απολύσεων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, κάτι που μας βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετους.

 

Μετά τιμής,

 

Η Πρόεδρος               Ο   Αντιπρόεδρος               Ο  Γραμματέας

 

Άννα  Μαστοράκου     Γεώργιος Σκρουμπής       Γεώργιος  Πατριαρχέας

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ, Υπουργό Υγείας, ΠΙΣ, Μέλη ΔΣ ΠΙΣ,  Ι. Σ. Χώρας,

Μέλη μας ( εργαστηριακοί ιατροί )

Epistoli pros k. Rigato EOPYY