Δελτίο τύπου – Επιστολή προς Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ για ιατρούς του Οργανισμού – ληξιπρόθεσμα χρέη πρώην Ταμείων- προϋπολογιαμό 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Αρ, Πρωτ. : 3586/19-4-2013

Προς τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

κ. Ελευθέριο Παπαγεωργόπουλο

 

Κύριε Πρόεδρε,

Με την παρούσα επιστολή θίγουμε μία σειρά από καίρια ζητήματα όπως αναφέρονται κάτωθι:

 ΙΑΤΡΟΙ ΕΟΠΥΥ

Λάβαμε γνώση της επιστολής σας (αρ. Πρωτ. Οικ. 11137-20/03/2013) προς συμβεβλημένους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ με τους οποίους ενώ δεν έχετε προβεί σε σύναψη επίσημης σύμβασης με τους ιατρούς παραβιάζοντας κάθε έννοια νομιμότητας και χρηστής διοίκησης, ταυτόχρονα τους «παύετε» από τα καθήκοντά τους με το αιτιολογικό ότι δεν έχουν υποβάλει λογαριασμούς κατά το τελευταίο τρίμηνο.

Αυτό στοιχειοθετεί καταχρηστική συμπεριφορά εκ μέρους του οργανισμού, στερώντας από τους ιατρούς το αναφαίρετο δικαίωμα ένστασης, κατάθεσης έγγραφης δικαιολογίας ή εκδήλωσης πρόθεσης συνέχισης ή παύσης συνεργασίας.

Το ότι δεν εξυπηρετούνται οι ασφαλισμένοι από το συμβεβλημένο ιατρό είναι αυθαίρετο συμπέρασμα διότι πολλοί ιατροί διάφορων υποειδικοτήτων που έχουν μικρή επισκεψιμότητα καταθέτουν τις επισκέψεις μία φορά το τρίμηνο.

Από τα στοιχεία που διαθέτουμε για την περιοχή ευθύνης μας, υπάρχει ελλιπής κάλυψη των ασφαλισμένων σε αρκετές ειδικότητες πράγμα που καθιστά απαγορευτικό την περαιτέρω αποδυνάμωση των ιατρών συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ή των μονάδων του ΕΟΠΥΥ. Παράλληλα παρακολουθούμε τη διαδικασία κατά την οποία υπάρχει πρόθεση ανανέωσης των συμβάσεων των ιατρών των τοπικών μονάδων του ΕΟΠΥΥ που λήγουν μέσα στο έτος.

Προς αποφυγή της περαιτέρω ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων, δεν είναι αποδεκτή η σκέψη για απώλεια οποιασδήποτε σχέση εργασίας ιατρών με τον οργανισμό.

 ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΗ ΠΡΩΗΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Σύμφωνα με απάντηση του υφυπουργού Οικονομικών Κου Σταϊκούρα στα πλαίσια κοινοβουλευτικού ελέγχου, ενημερωθήκαμε ότι ο ΕΟΠΥΥ έχει λάβει μέχρι στιγμής ειδική χρηματοδότηση συνολικού ύψους 427 εκ, για εξόφληση μέρους των οφειλών των πρώην ταμείων προς τους παρόχους υπηρεσιών υγείας.

Και ενώ η ιδιωτική αγορά υπηρεσιών υγείας βαίνει προς κατάρρευση εξαντλημένη από την πολυετή χρηματοδότηση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σε ότι αφορά την πορεία της απόδοσης των ληξιπροθέσμων οφειλών μετά από όλα τα νομικά και διοικητικά προσχώματα, ο οργανισμός βρίσκεται ακόμη στα αρχικά στάδια της διαδικασίας, προκαλώντας έντονη αγανάκτηση και απογοήτευση στον ιατρικό κόσμο απέναντι στον οποίο ο οργανισμός επιδεικνύει για άλλη μία φορά άδικη, καταχρηστική και αναξιοπρεπή συμπεριφορά.

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΟΠΥΥ 2013

Στα πλαίσια διαφάνειας, επανερχόμαστε με το αίτημα της γνωστοποίησης των στοιχείων του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ για το 2013 με τα προβλεπόμενα έσοδα και πως θα κατανεμηθούν οι διάφορες δαπάνες του Οργανισμού σε διάφορες παροχές υπηρεσιών υγείας ( ιατρικές επισκέψεις και πράξεις, παρακλινικές εξετάσεις, ιδιωτική νοσηλεία, κλπ), σε φαρμακευτική και νοσηλευτική περίθαλψη.

Ευελπιστώντας ότι θα πρυτανεύσει η λογική της εκτίμησης του αποδιδόμενου ποιοτικού ιατρικού έργου και της τήρησης των αρχών νομιμότητας και χρηστής διοίκησης,

Μετά τιμής,

για το Διοικητικό Συμβούλιο

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΝΑ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΡΟΥΜΠΗΣ

 

Κοινοποίηση:

ΠΙΣ, ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

ΜΕΛΗ ΜΑΣ