Δελτίο τύπου για συνταγογράφηση δραστικής ουσίας prazole

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αρ. Πρωτ. 3134
Πάτρα: 4/4/2013

Προς τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
κ. Ελευθέριο Παπαγεωργόπουλο

Θέμα: Συνταγογράφηση δραστικής ουσίας prazole

Κύριε Πρόεδρε,

Αιφνιδίως και χωρίς καμία διαβούλευση ή ενημέρωση, σύμφωνα με την Υ.Α. υπ. αριθμ. 29311/2013 (ΦΕΚ Β’ 692/26-3-2013) περί θετικής λίστας συνταγογραφούμενων φαρμάκων (σελ. 12252-12258), τίθεται σε περιορισμό η αποζημίωση των σκευασμάτων αναστολέων αντλίας πρωτονίων (δραστική ουσία: -prazole), για τη θεραπεία πεπτικού έλκους και γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης, τα οποία πλέον θα καλύπτονται ασφαλιστικά μόνο όταν συνταγογραφούνται από γαστρεντερολόγους.
Είναι προφανές ότι οι συντάκτες της υπουργικής απόφασης δεν έλαβαν υπόψη τους βασικές υγειονομικές πληροφορίες, δημιουργώντας αντί να επιλύουν προβλήματα.    Πρέπει να τονισθεί λοιπόν ότι:
•    Οι διεθνώς τεκμηριωμένες επιστημονικά ενδείξεις για τη χρήση αναστολέων αντλίας πρωτονίων είναι πολλές (π.χ. γαστροπροστασία σε χρόνια λήψη μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών, αντιπηκτικής αγωγής, στεροειδών, αλκοόλ, χρόνιες καρδιοπάθειες, χρόνια ρευματικά νοσήματα κλπ.), αφορώντας μεγάλο φάσμα παθολογικών και χειρουργικών ειδικοτήτων. Ουσιαστικά περιορίζεται η δυνατότητα σχεδόν του συνόλου των κλινικών ιατρών να ασκήσουν το έργο τους και των ασθενών να λάβουν την κατάλληλη αγωγή για την πάθηση τους.
•    Ιδιαίτερα στην επαρχία, όπου είναι μικρός ο αριθμός των γαστρεντερολόγων συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ή στις μονάδες του ΕΟΠΥΥ, θα δημιουργηθούν μεγάλα προβλήματα κάλυψης των ασφαλισμένων, που θα κληθούν να επιβαρυνθούν το κόστος των φαρμάκων τους.

Θεωρούμε το μέτρο επιστημονικά και υγειονομικά λανθασμένο.
Αναμένουμε τις ενδεδειγμένες ενέργειες για την άμεση αναστολή εφαρμογής του και ζητούμε τροποποίηση της υπουργικής απόφασης, προκειμένου να αποφευχθούν υγειονομικές επιπτώσεις.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
Η  Πρόεδρος                            Ο Γραμματέας
Άννα Μαστοράκου       Γεώργιος Σκρουμπής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1.    ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ, κ. Α. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟ
2.    ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ, κ. Μ. ΣΑΛΜΑ
3.    ΠΙΣ και ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
4.    ΜΜΕ
5.    ΜΕΛΗ Ι.Σ.Π.