ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ του 41ου Ετήσιου Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου, Αθήνα 10 – 13 Ιουνίου 2015

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών www.mednet.gr, στην ενότητα που απευθύνεται αποκλειστικά σε Επαγγελματίες Υγείας, οι βιντεοσκοπήσεις των ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ που παρουσιάστηκαν στο 41ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 10 – 13 Ιουνίου 2015, στο ξενοδοχείο HILTON, στην Αθήνα.
logo41

Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΦΥ

1h foto.jpg

 Συντονιστές: Δ.Κ. Αναγνωστόπουλος, Ε. Λαζαράτου
Εισηγητές:
–  Η συνέχεια της ψυχοπαθολογίας από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή, Δ.Κ. Αναγνωστόπουλος
–  Διαταραχή αυτιστικού φάσματος, Γ. Καραντάνος
–  Διαταραχές συμπεριφοράς των παιδιών, Χ. Ανομίτρη 
–  Διάγνωση και αντιμετώπιση της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας στην παιδική ηλικία, Α. Κουμούλα
–  Η κατάθλιψη στην παιδική ηλικία, Ε. Λαζαράτου

ΟλιστικΗ αντιμετΩπιση του Ασθματος (απΟ το παιδΙ στον ενΗλικα)

2h foto.jpg
Συντονιστές: Δ. Γκιουλέκας, Ν. Παπαδόπουλος
Εισηγητές:
–  Εισαγωγή: Άσθμα, από το τότε στο σήμερα, Δ. Γκιουλέκας
–  Η σύγχρονη διαγνωστική στο παιδικό άσθμα, Φ. Κυρβασίλης
–  Η σύγχρονη θεραπευτική στο παιδικό άσθμα, Ε. Παρασχάκης
–  Ο ρόλος των ιογενών λοιμώξεων στην εξέλιξη του παιδικού άσθματος, Ν. Παπαδόπουλος
–  Η σύγχρονη διαγνωστική στο άσθμα των ενηλίκων, Δ. Παπακώστα
–  Η σύγχρονη θεραπευτική στο άσθμα των ενηλίκων, Ε. Ζέρβας

ΠρΩιμη ανΙχνευση καρκΙνου του μαστοΥ: απΟ το Α ως το Ω

3h foto.jpg
Συντονιστής: Γ.Κ. Ζωγράφος
Εισηγητές:
–  Ιστορικό – Κλινική εξέταση, Ι. Φλέσσας
–  Προσυμπτωματικός έλεγχος, Δ. Χρυσικός
–  Ομάδες Υψηλού κινδύνου, Α. Κατάκη
–  Μαστογραφία, Ελ. Λυκάκη
–  Υπερηχογράφημα, Δ. Κουλοχέρη
–  Μαγνητική μαστογραφία, Α. Χρήστου
–  Κυτταρολογική διάγνωση, Β. Οικονόμου
–  Βιοψία δια κόπτουσας βελόνης (core biopsy), Α. Νόννη
–  Στερεοτακτική βιοψία, Ν. Μιχαλόπουλος

Η θΕση των νεΟτερων αντιπηκτικΩν φαρμΑκων

4h foto.jpgΣυντονιστές: Γ. Τσιβγούλης, Ι. Παρίσης
Εισηγητές:
–  Φαρμακοκινητική φαρμακοδυναμική νεότερης γενιάς αντιπηκτικών φαρμάκων, Α. Σαφούρης
–  Ο ρόλος της νεότερης γενιάς αντιπηκτικών φαρμάκων στην πρόληψη και αντιμετώπιση πνευμονικής εμβολής, Ι. Παρίσης
–  Ο ρόλος της νεότερης γενιάς αντιπηκτικών φαρμάκων στην πρωτογενή πρόληψη του ισχαιμικού ΑΕΕ, Α. Καραβίδας
–  Ο ρόλος της νεότερης γενιάς αντιπηκτικών φαρμάκων στη δευτερογενή πρόληψη του ισχαιμικού ΑΕΕ, Γ. Τσιβγούλης
Η εγγραφή στην Κλειστή Ενότητα της ιστοσελίδας της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών,
που απευθύνεται Αποκλειστικά σε Επαγγελματίες Υγείας, είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Τόμος Περιλήψεων 41ου ΕΠΙΣ

Αναρτήθηκε στο Αvοικτό Μέρος της ιστοσελίδας της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών ο Τόμος Περιλήψεων του 41ου Ετήσιου Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου.

Ιατρική Εταιρεία Αθηνών
Μαιάνδρου 23, 115 28 Αθήνα
Τηλ.: 210 7211845, 210 7243161
E-mail:[email protected] ,[email protected]