ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 2017

05/06/2018

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 2017

«Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 5/6/2018, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ οι βεβαιώσεις αποδοχών συντάξεων Τομέα Υγειονομικών έτους 2017 για φορολογική χρήση.

Προκειμένου να λάβετε τις ανωτέρω βεβαιώσεις , παρακαλούμε να εισέλθετε στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ, www : efka.gov.gr, στην διαδρομή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΚΑ- ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ- ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 2017 ΕΦΚΑ.

Εκεί συμπληρώνεται τα αναφερόμενα πεδία ταυτοποίησης ως εξής :

1. ΑΜ Συνταξιούχου : Συμπληρώνετε τα (7) πρώτα ψηφία του ΑΜ Συνταξιούχου, π.χ. 5019ΧΧΧ

2. Α.Μ.ΚΑ. Συνταξιούχου

3. Α.Φ.Μ. Συνταξιούχου

4. Κωδικός Οπτικής Επιβεβαίωσης : Συμπληρώνετε τον κωδικό που εμφανίζει το σύστημα.

5. Δεν απαιτείται ο ΑΜ ΔΙ.ΑΣ.

Στη συνέχεια επιλέγετε το κουμπί «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ», μετά το κουμπί «ΕΠΙΛΟΓΗ», ακολουθεί το κουμπί «ΕΛΕΓΧΟΣ» και η διαδικασία ολοκληρώνεται με την επιλογή «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ» Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρακαλούμε να απευθύνεστε στο Τμήμα Εκκαθάρισης Παροχών συντάξεων στα τηλέφωνα : 2132169378, ή 314, ή 315.

Το Τμήμα Εκκαθάρισης Παροχών Συντάξεων Τομέα Υγειονομικών»

ΤΣΑΥ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 2017