Δείτε τις λίστες αναμονής για ιατρικές ειδικότητες ανά Περιφέρεια:

  1. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
  2. Περιφέρεια Αττικής
  3. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος
  4. Περιφέρεια Ηπείρου
  5. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
  6. Περιφέρεια Θεσσαλίας
  7. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
  8. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
  9. Περιφέρεια Κρήτης