Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την Υπουργική Απόφαση:
Υ.Α. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΑΠΟ Ο.Ι. – 9Ι61465ΦΥΟ-ΦΧ0