20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπέρτασης, Αθήνα 19-21 Νοεμβρίου 2020
Professional medical team posing, doctor's lab coat and stethoscope close up, selective focus

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_November2