20ο Παιδιατρικό Συμπόσιο Κεντρικής Ελλάδας, Λάρισα 18 – 20 Σεπτεμβρίου 2020

Το 20ο Παιδιατρικό Συμπόσιο Κεντρικής Ελλάδας, το οποίο διοργανώνεται από την Εταιρεία Παιδιατρικής Εκπαίδευσης και Έρευνας Κεντρικής Ελλάδας σε συνεργασία με την Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ήταν προγραμματισμένο για τις  27-29 Μαρτίου 2020, στο ξενοδοχείο Larissa Imperial στη Λάρισα ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ λόγω των εκτάκτων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί και στη χώρα μας εξ αιτίας της επαπειλούμενης πανδημίας από τον κορονοϊό SARS-CoV2.

Ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του Συνεδρίου έχει οριστεί το τριήμερο 18-20 Σεπτεμβρίου 2020, ενώ ο τόπος διεξαγωγής παραμένει ο ίδιος, το ξενοδοχείο Larissa Imperial στη Λάρισα.

Η Οργανωτική Επιτροπή έχει ήδη προβεί σε όλες τις αναγκαίες διευθετήσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάθεση και διεξαγωγή του Συνεδρίου στη νέα ημερομηνία που ορίστηκε.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η εγγραφή στο Συμπόσιο είναι δωρεάν.

Γεώργιος Συρογιαννόπουλος
Καθηγητής Παιδιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Πρόεδρος Εταιρείας Παιδιατρικής Εκπαίδευσης και Έρευνας Κεντρικής Ελλάδας

Γραμματεία Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Tηλ. & fax  2413501113
http://www.med.uth.gr/pediatrics/
Γραμματεία Συνεδρίου

EVEREST TRAVEL & CONGRESSES
Λυκούργου 14-16, 105 52, Αθήνα
Τηλ: 2103249242