26ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας & 14ο Διεθνές Forum Φοιτητών Ιατρικής και Νέων Ιατρών, Πάτρα 15-17 Μαΐου 2020

Εκ μέρους του Παραρτήματος Πατρών της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας – ΕΕΦΙΕ θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη διοργάνωση του 26ου Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας και 14ου Διεθνούς Forum Φοιτητών Ιατρικής και Νέων Ιατρών το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 15 – 17 Μαΐου 2020 στο χώρο του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών.
Το Επιστημονικό Πρόγραμμα, με την συμβολή καθηγητών και των επτά τμημάτων ιατρικής της χώρας, αλλά και εκπροσώπους άλλων ακαδημαϊκών και μη φορέων του χώρου της Υγείας, δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να συμμετάσχουν σε στρογγυλές τράπεζες και να παρουσιάσουν εργασίες με την μορφή ελεύθερων ανακοινώσεων. Παράλληλα μπορούν να εκπαιδευτούν σε Workshops προσομοίωσης της καθημερινής κλινικής πράξης και να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους στην 24η Ολυμπιάδα Ιατρικής Γνώσης. Τέλος το Διεθνές Forum παρουσιάζει την εξέλιξη της επιστήμης σε διεθνές επίπεδο.
Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο μας μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα μας : www.26esfie.gr