Ζητούμε Ιατρό-Ακτινοδιαγνωστή για συνεργασία στον τομέα Αξονικής τομογραφίας, υπερήχων, μαστογραφίας.
Συνθήκες εργασίας άριστες , μισθός πολύ καλός .
Τηλ επικοινωνίας 6988050478.