Ενημέρωση και οδηγίες προστασίας από τις ιοντίζουσες και μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες

Δελτίο Τύπου Αρ. πρωτ.: 558/29-1-2020 Ενημέρωση και οδηγίες προστασίας από τις ιοντίζουσες και μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες Ιοντίζουσα ακτινοβολία Είναι η ακτινοβολία μεγάλης ενέργειας που μεταφέρει περισσότερα από 10 eV, η οποία είναι αρκετή για να ιονίσει άτομα και μόρια και να σπάσει τους χημικούς δεσμούς (άμεσα ή έμμεσα) με επιβλαβή δράση στο DNA των ζωντανών … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ενημέρωση και οδηγίες προστασίας από τις ιοντίζουσες και μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες.