Επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΕΚΠΑ με τίτλο: “Φλεγμονώδεις και Αυτοάνοσες Δερματοπάθειες και Νεότερες Θεραπείες
Doctor examining patient skin moles with dermoscope