Υπηρεσία υπαίθρου


Ανήκει σε:

Γραφείο Τύπου Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας ΔEΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ  Αθήνα, 1-7-2019 Κατόπιν έκδοσης της αριθμ. πρωτ. ΓΝ104/28-6-2019 γνωμοδότησης της Επιτροπής της παρ. 4 του  άρθρου 28 του  ν.2190/1994 (Α΄28) του Συμβουλίου της Επικρατείας για την κατ΄ εξαίρεση συνέχιση των διαδικασιών πρόσληψης ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, αίρεται η αναστολή της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων της υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ4γ/Γ.Π.οικ.43395/06-06-2019 (ορθή επανάληψη)Πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων ιατρών υπηρεσίας

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε την προκήρυξη και τα λοιπά έντυπα: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019_signed ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 43395 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019_signed ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 7-6-2019 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΑΙΤΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ Φ.Ε.Κ. 736 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ Φ.Ε.Κ. 2961 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 2019 ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 02-07-2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 11-07-2019 (ΕΔΩ)

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 1η Μαρτίου 2019. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 15η Μαρτίου 2019. Αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά την 15η Μαρτίου είναι εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη. Δείτε την προκήρυξη: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019_signed 17555_signed «Τροποποίηση και συμπλήρωση της Προκήρυξης Φεβρουαρίου 2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΑΙΤΗΣΗ

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 5570-12.12.2018 τ. Β  

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε την πρόσκληση: 95505 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018__signed ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 12-12-2018 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-12-2018 ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-12-2018 Αρχεία ΑΙΤΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ 12ος 2018 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΙΑΤΡΟΥ 12ος 2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ Φ.Ε.Κ. 2961 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ Φ.Ε.Κ. 736 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

όλο το άρθρο →

Προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε Γενικά Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας, Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία, Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία και Πλοία Αρχεία   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΕΩΣ ΚΑΙ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 Πηγή: ΥΥΚΑ

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε τις οδηγίες: Υπουργείο Υγείας Οδηγίες για τη χορήγηση βεβαίωσης εκπλήρωσης ή απαλλαγής από την εκπλήρωση της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Οδηγίες για τη χορήγηση βεβαίωσης εκπλήρωσης ή απαλλαγής από την εκπλήρωση της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου Για τη χορήγηση βεβαίωσης εκπλήρωσης της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου απαιτείται: Αίτηση Βεβαίωση του Κέντρου Υγείας  από την οποία να προκύπτει η εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου. Πιστοποιητικό από το Νοσοκομείο  για την εκπαίδευση του υπόχρεου ιατρού: -Στην περίπτωση που ο

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε την προκήρυξη: Προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε Γενικά Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας, Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία και Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 ΕΩΣ ΚΑΙ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε την προκήρυξη: Προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων Γεν Νοσοκομείων – ΚΥ, ΠΕΔΥ – ΚΥ, ΠΕΔΥ – Πολυδ ΠΙ, ΠΕΔΥ- ΠΙ και ΠΕΔΥ – Ειδικών ΠΙ – Προκήρυξη Mαρτίου 2017 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΕΩΣ ΚΑΙ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πίνακας διαθέσιμων καταλυμμάτων

όλο το άρθρο →