Υπηρεσία υπαίθρου


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ -2019_signed ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την προκήρυξη: Υπ Υγείας 62807 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019_signed ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ Φ.Ε.Κ. 2961 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ Φ.Ε.Κ. 736 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΙΑΤΡΟΥ 9-19 ΑΙΤΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Γραφείο Τύπου Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας ΔEΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ  Αθήνα, 1-7-2019 Κατόπιν έκδοσης της αριθμ. πρωτ. ΓΝ104/28-6-2019 γνωμοδότησης της Επιτροπής της παρ. 4 του  άρθρου 28 του  ν.2190/1994 (Α΄28) του Συμβουλίου της Επικρατείας για την κατ΄ εξαίρεση συνέχιση των διαδικασιών πρόσληψης ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, αίρεται η αναστολή της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων της υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ4γ/Γ.Π.οικ.43395/06-06-2019 (ορθή επανάληψη)Πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων ιατρών υπηρεσίας

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε την προκήρυξη και τα λοιπά έντυπα: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019_signed ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 43395 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019_signed ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 7-6-2019 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΑΙΤΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ Φ.Ε.Κ. 736 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ Φ.Ε.Κ. 2961 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 2019 ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 02-07-2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 11-07-2019 (ΕΔΩ)

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 1η Μαρτίου 2019. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 15η Μαρτίου 2019. Αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά την 15η Μαρτίου είναι εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη. Δείτε την προκήρυξη: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019_signed 17555_signed «Τροποποίηση και συμπλήρωση της Προκήρυξης Φεβρουαρίου 2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΑΙΤΗΣΗ

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 5570-12.12.2018 τ. Β  

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε την πρόσκληση: 95505 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018__signed ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 12-12-2018 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-12-2018 ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-12-2018 Αρχεία ΑΙΤΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ 12ος 2018 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΙΑΤΡΟΥ 12ος 2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ Φ.Ε.Κ. 2961 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ Φ.Ε.Κ. 736 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

όλο το άρθρο →

Προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε Γενικά Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας, Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία, Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία και Πλοία Αρχεία   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΕΩΣ ΚΑΙ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 Πηγή: ΥΥΚΑ

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε τις οδηγίες: Υπουργείο Υγείας Οδηγίες για τη χορήγηση βεβαίωσης εκπλήρωσης ή απαλλαγής από την εκπλήρωση της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Οδηγίες για τη χορήγηση βεβαίωσης εκπλήρωσης ή απαλλαγής από την εκπλήρωση της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου Για τη χορήγηση βεβαίωσης εκπλήρωσης της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου απαιτείται: Αίτηση Βεβαίωση του Κέντρου Υγείας  από την οποία να προκύπτει η εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου. Πιστοποιητικό από το Νοσοκομείο  για την εκπαίδευση του υπόχρεου ιατρού: -Στην περίπτωση που ο

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε την προκήρυξη: Προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε Γενικά Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας, Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία και Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 ΕΩΣ ΚΑΙ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

όλο το άρθρο →