Υπηρεσία υπαίθρου


Προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε Γενικά Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας, Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία, Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία και Πλοία Αρχεία   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΕΩΣ ΚΑΙ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 Πηγή: ΥΥΚΑ

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε τις οδηγίες: Υπουργείο Υγείας Οδηγίες για τη χορήγηση βεβαίωσης εκπλήρωσης ή απαλλαγής από την εκπλήρωση της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Οδηγίες για τη χορήγηση βεβαίωσης εκπλήρωσης ή απαλλαγής από την εκπλήρωση της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου Για τη χορήγηση βεβαίωσης εκπλήρωσης της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου απαιτείται: Αίτηση Βεβαίωση του Κέντρου Υγείας  από την οποία να προκύπτει η εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου. Πιστοποιητικό από το Νοσοκομείο  για την εκπαίδευση του υπόχρεου ιατρού: -Στην περίπτωση που ο

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε την προκήρυξη: Προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε Γενικά Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας, Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία και Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 ΕΩΣ ΚΑΙ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε την προκήρυξη: Προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων Γεν Νοσοκομείων – ΚΥ, ΠΕΔΥ – ΚΥ, ΠΕΔΥ – Πολυδ ΠΙ, ΠΕΔΥ- ΠΙ και ΠΕΔΥ – Ειδικών ΠΙ – Προκήρυξη Mαρτίου 2017 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΕΩΣ ΚΑΙ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πίνακας διαθέσιμων καταλυμμάτων

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε την προκήρυξη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ _10ος 2016_ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 10ος 2016 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ _2_ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ2016 Έντυπα: Αίτηση ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ.pdf / Αίτηση ΥΠΟΧΡΕΟΥ για προκήρυξη.pdf  / Αίτηση επί ΘΗΤΕΙΑ για προκήρυξη.pdf Πηγή: ΥΥΚΑ

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: Αντικατάσταση Επιλογής Θέσης Ιατρού Υπηρεσιασ Υπαίθρου στην από 29-6-2016 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για το Κ.Υ. Θήρας (Σαντορίνης)

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι υποψήφιοι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου των οποίων τα ονόματα αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στην αριθμ.πρωτ.Α2γ/οικ.48789/29-06-2016 πρόσκληση ενδιαφέροντος ή στην αριθμ.πρωτ.Α2γ/ΓΠ 51597/08-07-2016 προκήρυξη ή και στις δύο, χωρίς να αναγράφουν στα έντυπα των αιτήσεων σε ποια από τις δύο (προκήρυξη ή πρόσκληση ενδιαφέροντος) συμμετέχουν, παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν ηλεκτρονικά στην

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: ΩΔ8Ψ465ΦΥΟ-ΚΚΤ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Οδηγίες για τη χορήγηση βεβαίωσης εκπλήρωσης ή απαλλαγής από την εκπλήρωση της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου Για τη χορήγηση βεβαίωσης εκπλήρωσης της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου απαιτείται: Αίτηση Βεβαίωση του Κέντρου Υγείας  από την οποία να προκύπτει η εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου. Πιστοποιητικό από το Νοσοκομείο  για την εκπαίδευση του υπόχρεου ιατρού: -Στην περίπτωση που ο

όλο το άρθρο →