Προκήρυξη Archives - Ιατρικός Σύλλογος Πάτρας


Ανήκει σε:

Κως,  Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου  2018   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   Θέμα: «Προκήρυξη τριών (3) θέσεων Επικουρικών Ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κω» Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κω «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται, για την πρόσληψη (3) τριών επικουρικών ιατρών των εξής ειδικοτήτων: Παθολογίας (1) Παιδιατρικής (1) Καρδιολογίας (1) με σύμβαση

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο την προκήρυξη: 6Λ204690ΒΦ-8ΝΠ Η αίτηση-δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Γραμματεία της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας, Ταχ.Δ/νση, Αντικάλαμος Μεσσηνίας Τ.Κ:24100, (Υπόψη: κ. Σκλιά Ιωάννας) με συστημένο δέμα την καθορισμένη ημερομηνία (από 27/12/2017 έως και 15/01/2018).

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Κως,  Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου  2017   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Θέμα: «Προκήρυξη μιας (1) θέσης Επικουρικού Ιατρού ειδικότητας Καρδιολογίας στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κω» Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κω «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται για την πρόσληψη (1) ενός επικουρικού ιατρού ειδικότητας Καρδιολογίας με σύμβαση 3-ετούς διάρκειας. Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί θα μπορούν να παίρνουν

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε εδώ την ανακοίνωση: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων-προκύρυξη

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την προκήρυξη: Προκήρυξη ΔΕΗ για ιατρούς εργασίας Οι αιτήσεις συνοδευόμενες  με τα απαραίτητα δικαιολγητικά θα πρέπει να υποβληθούν έως και 11/12/2017.

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε εδώ την προκήρυξη: Προκήρυξη Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον πρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το ΦΕΚ: Προκήρυξη ΑΣΕΠ 13Κ_2017 στην ΑΕΜΥ – & ΕΚΕΨΥΕ

όλο το άρθρο →

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο την προκήρυξη: Ω2ΚΑ46906Λ-ΔΛΡ Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών – Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού εντός (20) ημερών από τις 15-9-2017 έως 4-10-2017 και ώρες 8.30 -14.00 τα κάτωθι δικαιολογητικά.

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: PGN_IOANNINON_PROKHRYKSH_THESEON_IATRON_188173 Η αίτηση-δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, που αρχίζει την 24-8-2017 και λήγει την 12-9-2017. Οι αιτήσεις-δηλώσεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Για κάθε θέση υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση-δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά εις τριπλούν. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΡΟΚ ΑΒ Ψυχιατρικής 7ΔΨ64690Β4-18Ψ Η Αίτηση – Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας-Νοσηλευτική Μονάδα Άργους σε τρία (3) αντίγραφα, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, ήτοι από την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017 έως και τη Τετάρτη 16 Αυγούστου 2017.

όλο το άρθρο →