Προκήρυξη


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ -2019_signed ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την προκήρυξη: Υπ Υγείας 62807 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019_signed ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ Φ.Ε.Κ. 2961 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ Φ.Ε.Κ. 736 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΙΑΤΡΟΥ 9-19 ΑΙΤΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την ανακοίνωση: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με το Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ αίτησης έως και Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019. http://gym.upatras.gr/node/518   Προκήρυξη πρόσληψης ιατρού με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου για ιατρική επίβλεψη και φροντίδα για παιδιά

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Υπ. Υγείας: Ανακοίνωση 11-6-2019 – Αναστολή διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την κατάληψη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ (λόγω εκλογών)   Ενημέρωση για έκδοση των παρακάτω δικαιολογητικών: Bεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής, όπου είναι απαραίτητη, η οποία εκδίδεται από το τμήμα ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας.

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την προκήρυξη: 6Ι8Β46904Δ-Π9Ζ ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΜΟΛΑΟΙ-Προκήρυξη θέσεων

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ- ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΡΘΗ 2019

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την προκήρυξη: Νοσοκομείο Καλαβρύτων ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 5-2019

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την προκήρυξη: ΓΝ Αιγίου 63ΜΡ46904Ζ-Ρ06 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την προκήρυξη: Προκήρυξη Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ διαφόρων ειδικοτήτων για το ΓΝ Πτολεμαιδας Μποδοσάκειο

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την προκήρυξη: ΑΔΑ 11-06-2019 Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών Κλάδου ΕΣΥ,επί θητεία, για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ.txt

όλο το άρθρο →