Νοσοκομεία


Ανήκει σε:

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο την προκήρυξη: 6ΦΝΑ469076-ΑΑΟ-Προκήρυξη Καραμανδανείου Η αίτηση-δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, που αρχίζει την 19/06/2017 και λήγει την 08/07/2017.

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:
Logotypoispatras-100x100

ΔΕΛΤΙΟ    ΤΥΠΟΥ  Αρ. Πρωτ.: 4640/15-5-2017 Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών στηρίζει την απεργία που έχει προκηρυχθεί από την ΟΕΝΓΕ για τις 17 -18 Μαΐου κατά των μέτρων του 4ου μνημονίου και καλεί τα μέλη του να στηρίξουν ενεργά την κινητοποίηση στην οποία συμμετέχουν και άλλοι Επαγγελματικοί και Επιστημονικοί Φορείς.  Η    Πρόεδρος              Ο     Αντιπρόεδρος                   Ο     Γραμματέας  

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο την προκήρυξη: ΩΖ4ΘΟΡΡ1-Κ6Τ  Η Αίτηση-Δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά, υποβάλλεται στη Γραμματεία (Πρωτόκολλο)  του ΕΚΑ εις τριπλούν σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών ήτοι από από 15/5/2017 έως 3/6/2017

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε παρακάτω τα σχετικά έγγραφα: 7ΙΣΞ469ΗΔΜ-80Ψ ΩΘ3Θ469ΗΔΜ-5ΞΒ Η αίτηση-δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, που αρχίζει την 11-5-2017 και λήγει την 30-5-2017.

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε εδώ την προκήρυξη Η αίτηση-δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, που αρχίζει την 3-5-2017 και λήγει την 22-5-2017. Οι αιτήσεις-δηλώσεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Διοίκηση της 6ης Υ.ΠΕ.  Αιτήσεις-δηλώσεις με τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά στη Διοίκηση 6ης Υ.ΠΕ με συστημένη επιστολή ή

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: Γεν Νοσοκομείο Κω – Προκήρυξη Η Αίτηση – Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του συμβουλίου προσλήψεων-κρίσεων με ανοιχτές προκηρύξεις του Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, ήτοι από 06/04/2017 έως και 25/04/2017.

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο την προκήρυξη: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ Η αίτηση-δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, που αρχίζει την 20/04/2017 και λήγει την 09/05/2017.

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:
ΓΝ Καλαμάτας

Δείτε την προκήρυξη: 3803-7.4.2017 ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Λήξη προθεσμίας αιτήσεων: 24-4-2017

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:
ΠΓΝΙ

Δείτε την προκήρυξη: 3801-7.4.2017 ΠΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Λήξη προθεσμίας αιτήσεων: 19-4-2017

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:
ΠΓΝΠ

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο την προκήρυξη: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΣΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2017-ΠΓΝΠ Η αίτηση-δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, που αρχίζει την 03/04/2017 και λήγει την 22/04/2017.

όλο το άρθρο →