Νοσοκομεία


Ανήκει σε:
stethoscope

Σας ενημερώνουμε ότι η Παθολογική Κλινική του ΓΝΔράμας ζητάει για άμεση πρόσληψη 1 επικουρικό παθολόγο για 3 έτη. Παρέχονται δωρεάν ενοίκιο (επιδότηση από Δήμο Δράμας), 5 εφημερίες και 3 ρεπώ το μήνα. Για πληροφορίες παρακαλώ επικοινώνηστε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ([email protected]) ή στο τηλέφωνο 2521350429 (08.30-14.30).

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:
yyka logo

Δείτε την Υπ. Απόφαση: Κατάρτιση και τήρηση καταλόγου και διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στις ΜΕΝΝ – ΜΕΘ Δείτε την Αίτηση: Αίτηση συμμετοχής στην επιλογή για εξειδίκευση σε Πολυδύναμες Μ.Ε.Θ και Μ.Ε.Ν.Ν ΦΕΚ τΒ΄ 3614_12-10-2017 Κατάρτιση και τήρηση καταλόγου και διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων για εξειδίκευση στις Πολ ΜΕΘ-ΜΕΝΝ Πηγή: ΥΥΚΑ

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:
Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: PGN_IOANNINON_PROKHRYKSH_THESEON_IATRON_188173 Η αίτηση-δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, που αρχίζει την 24-8-2017 και λήγει την 12-9-2017. Οι αιτήσεις-δηλώσεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Για κάθε θέση υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση-δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά εις τριπλούν. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:
Νοσοκομείο Τρίπολης

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: GN_TRIPOLHS_PROKHRYKSH_THESEON_IATRON_110817 GN_TRIPOLHS_PROKHRYKSH_THESEON_IATRON_11082017 Η Αίτηση – Δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» εις τριπλούν από 25/8/2017 ημέρα Παρασκευή μέχρι και 13/9/2017 ημέρα Τετάστη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Δ/νση: Τέρμα Ερυθρού Σταυρού.

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΡΟΚ ΑΒ Ψυχιατρικής 7ΔΨ64690Β4-18Ψ Η Αίτηση – Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας-Νοσηλευτική Μονάδα Άργους σε τρία (3) αντίγραφα, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, ήτοι από την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017 έως και τη Τετάρτη 16 Αυγούστου 2017.

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:
Logotypoispatras-100x100

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  Αρ. Πρωτ.: 5716/12-7-2017 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, εξετάζοντας αναλυτικά την ισχύουσα νομοθεσία (ΠΔ89/1999 και ΠΔ76/2005)  και το σχέδιο Νόμου για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών του ΕΣΥ, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις: Οι μέχρι τώρα εφαρμοζόμενες 24ωρες εφημερίες είναι εξοντωτικές, αναχρονιστικές και παράνομες, καιως εκ τούτου πρέπει να πάψουν να

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο την προκήρυξη: 6ΦΝΑ469076-ΑΑΟ-Προκήρυξη Καραμανδανείου Η αίτηση-δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, που αρχίζει την 19/06/2017 και λήγει την 08/07/2017.

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:
Logotypoispatras-100x100

ΔΕΛΤΙΟ    ΤΥΠΟΥ  Αρ. Πρωτ.: 4640/15-5-2017 Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών στηρίζει την απεργία που έχει προκηρυχθεί από την ΟΕΝΓΕ για τις 17 -18 Μαΐου κατά των μέτρων του 4ου μνημονίου και καλεί τα μέλη του να στηρίξουν ενεργά την κινητοποίηση στην οποία συμμετέχουν και άλλοι Επαγγελματικοί και Επιστημονικοί Φορείς.  Η    Πρόεδρος              Ο     Αντιπρόεδρος                   Ο     Γραμματέας  

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο την προκήρυξη: ΩΖ4ΘΟΡΡ1-Κ6Τ  Η Αίτηση-Δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά, υποβάλλεται στη Γραμματεία (Πρωτόκολλο)  του ΕΚΑ εις τριπλούν σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών ήτοι από από 15/5/2017 έως 3/6/2017

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε παρακάτω τα σχετικά έγγραφα: 7ΙΣΞ469ΗΔΜ-80Ψ ΩΘ3Θ469ΗΔΜ-5ΞΒ Η αίτηση-δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, που αρχίζει την 11-5-2017 και λήγει την 30-5-2017.

όλο το άρθρο →