Νομοθεσία


Ανήκει σε:

ΦΕΚ 2180_12-6-2018 τΒ Παράταση εκκαθάρισης ληξιπροθέσμων έως 31-8-2018

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το ΦΕΚ: ΕΚΠΥ ΕΟΠΥΥ

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

ΦΕΚ 2315_19-6-2018 τ Β Νέος Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας ΕΟΠΥΥ

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε την εγκύκλιο: Υπ. Υγείας: Απαγορεύσεις της διαφήμισης, προώθησης και προβολής των προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων – ΑΔΑ: Ω36Ι465ΦΥΟ-ΘΡΝ

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 1577_8-5-2018 τΒ΄ Καθορισμός κριτηρίων επιλογής γνωμοδοτούντων ιατρών που συμμετέχουν στο Σύστημα ηλεκτρονικής Προέγκρισης του ΕΟΠΥΥ

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 1556_8-5-2018 τΒ΄ Κατάρτιση καταλόγου ιατρικών πράξεων σε Αυτοτελείς Ιδιωτικές ΜΗΝ οφθαλμολογίας και πλαστικής/επανορθωτικής χειρουργικής.  

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 1547_7-5-2018 τΒ΄ «Απαλλαγή από την τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων) και έκδοση λογιστικών στοιχείων, ιατρών που παρέχουν υπηρεσίες στην ολοήμερη λειτουργία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων που ανήκουν στο ΕΣΥ, πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία αυτών, βάσει των διατάξεων του ν. 2889/01, όπως ισχύει»

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 1580_8-5-2018 τΒ Κύρωση ειδικού καταλόγου ιατρών που έχουν δικαίωμα άσκησης καθηκόντων ιατρού εργασίας

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο το ΦΕΚ: ΦΕΚ 950_16-3-2018 τΒ -ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ-

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε στους παρακάτω συνδέσμους τις σχετικές εγκυκλίους: ΑΔΑ 6ΔΕΝ465ΦΥΟ-Λ69 – Οικογενειακοί ιατροί Εγκύκλιος 2 ΩΘΧΠ465ΦΥΟ-Σ5Ζ Οικογενειακοί ιατροί Εγκύκλιος 1

όλο το άρθρο →