Νομοθεσία


Ανήκει σε:

Δείτε την εγκύκλιο: Υπ Υγείας ΑΔΑ Ω1ΛΜ465ΦΥΟ-10Α – Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή Σχολικό έτος 2019-2020   Ερμηνευτική εγκύκλιος για ΑΔΥΜ έτους 2015: Υπ. Υγείας: Παροχή οδηγιών, πληροφοριών και διευκρινίσεων σε θέματα αρμοδιότητας του Υπ. Υγείας σχετικά με την εφαρμογή της αρ Φ.6/304/75662/Γ1/21.5.2014, (ΦΕΚ 1296 τ. Β΄/2014) ΚΥΑ με τίτλο «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, των όρων

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 1404_23-4-2019 τΒ Εκπαίδευση στην ιατρική εξειδίκευση της επείγουσας ιατρικής

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 1401_23-4-2019 τΒ Εκπαίδευση στην ιατρική ειδικότητα της γαστρεντερολογίας

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  Αρ. Πρωτ.: 2528/24-4-2019 Απαράδεκτη Υπουργική Απόφαση του Π. Πολάκη: αίρεται το τεκμήριο αθωότητας για τους ιατρούς της χώρας Οι ιατροί υπόκεινται σε αναστολή άσκησης ιατρικού επαγγέλματος με μοναδική προϋπόθεση την άσκηση ποινικής δίωξης (και όχι την αμετάκλητη δικαστική απόφαση)   Λάβαμε γνώση της Υπουργικής απόφασης με ΦΕΚ 1373/22-4-2019 τΒ΄ – Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίας,

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε την εγκύκλιο: Υπ. Υγείας ΑΔΑ 6Ψ4Ρ465ΦΥΟ-7Λ3 – Υποχρεώσεις ΥΜ για τη χωριστή συλλογή αποβλήτων υλικών συσκευασίας και άλλων ρευμάτων αποβλήτων

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 1355_19-4-2019 τΒ Εκπαίδευση στην ιατρική εξειδίκευση εντατικής νοσηλείας νεογνών και στην ειδικότητα της εργαστηριακής γενετικής

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 1373_22-4-2019 τΒ -Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος καθώς και τίτλου ιατρικής ειδικότητας

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 1357_19-4-2019 Εκπαίδευση στην ιατρική εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 1356_19-4-2019 Εκπαίδευση στην ιατρική ειδικότητα ψυχιατρικής παιδιού & εφήβου

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 1343_194-2019 Εκπαίδευση στην ιατρική ειδικότητα Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

όλο το άρθρο →