Θέσεις εργασίας ιατρών


Ανήκει σε:
Global medirec

Η GLOBALMEDIREC ΕΧΕΙ ΑΜΕΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ NHS ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚεντρικήΑγγλία – Central England Μιαθέσηεργασίαςγια Consultant in Respiratory Medicine Μιαθέσηεργασίαςγια Consultant in Gastroenterology Δύοθέσειςεργασίαςγια Consultants in Acute Internal Medicine Μιαθέσηεργασίαςγια Consultant in General Radiology Μιαθέσηεργασίαςγια Consultant in Interventional Radiology Τρείςθέσειςεργασίαςγια Specialty Doctors in Anaesthesia Μιαθέσηεργασίαςγια Specialty Doctor in Stroke Μιαθέσηεργασίαςγια Specialty Doctor

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:
Global medirec

Η GLOBALMEDIREC ΕΧΕΙ 3 ΑΜΕΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ NHS ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΒόρειαΑγγλία – Northern England ·         Μια θέση εργασίας για Consultant Radiologist ·         Μια θέση εργασίας για Consultant Gastroenterologist ·         Μια θέση εργασίας για Consultant Histopathologist   Ετήσια συμβόλαια, με προοπτική ανανέωση αν και εφόσον το επιθυμεί ο ιατρός και το νοσοκομείο

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:
Untitled

PEOPLE SERVICES: Innovation and trust Doctors/ Physicians for Clinics in Germany Human Resources Expertise, HRM Consulting, Coaching, Training, is searching for Doctors/Physicians to work and relocate to Germany on behalf of different Clinics all over Germany. Requirements: Graduates in Medicine Specialities: Specialists Gynecology Specialists Neurology Specialist Family Medicine and / or Geriatric Medicine Specialist of

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:
Global medirec

Η GLOBALMEDIREC ΕΧΕΙ 6 ΑΜΕΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ NHS ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ South West England Μιαθέσηεργασίαςγια Consultant in Internal Medicine Μιαθέσηεργασίαςγια Specialty Doctor in Internal Medicine Και Οι Δύο Θέσεις Απαιτούν Εξαιρετική Εμπειρία Σε Ασθενής Τρίτης Ηλικίας West Midlands Μιαθέσηεργασίαςγια Consultant in General Radiology Μιαθέσηεργασίαςγια Specialty Doctor in General Radiology Μιαθέσηεργασίαςγια Consultant in

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:
Global medirec

Η GLOBALMEDIREC ΕΧΕΙ 3 ΑΜΕΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ NHS ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΒόρειαΑγγλία – Northern England ·         Μια θέση εργασίας για Consultant in Respiratory Medicine  ·         Μια θέση εργασίας για Consultant in Stroke ·         Μια θέση εργασίας για Consultant in Cardiology Ετήσια συμβόλαια, με προοπτική ανανέωση αν και εφόσον το επιθυμεί ο ιατρός

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:
Global medirec

Η GLOBALMEDIREC ΕΧΕΙ 2 ΑΜΕΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ NHS ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΝότιοΔυτικήΑγγλία – South West England ·         Μια θέση εργασίας για Consultant in Respiratory Medicine  ·         Μια θέση εργασίας για Consultant in General Internal Medicine (The vacancy includes Stroke/Acute Medicine)  Ετήσια συμβόλαια, με προοπτική ανανέωση αν και εφόσον το επιθυμεί ο ιατρός

όλο το άρθρο →