Θέσεις εργασίας ιατρών εργασίας


Ανήκει σε:

Ζητείται  γιατρός για το λατομείο άργιλοχωματος φλύσχη του εργοστασίου Τιταν που βρίσκεται στη καλύβα βρύση δήμου Πατρών . Πρόκειται για 25 ώρες ιατρική παρακολούθηση τον χρόνο . Νικολαου Γ. Ανδρέας  Χωματουργικές εργασίες  Έδρα : Αγ. Παρασκευή  7 Πάτρα Fax:2610620795 Κινητό : 6932323845 email : [email protected]

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την ανακοίνωση: 3070-24.5.2019 ΔΕΗ-Προκήρυξη θέσεων ιατρών εργασίας Οι αιτήσεις συνοδευόμενες  με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν  από 22/05/2019 έως και 05/06/2019.

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Η ΕΞΥΠΠ SAFEMED  αναζητά συνεργασία με Ειδικό Ιατρό Εργασίας για την εταιρεία – πελάτη της ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2107487051.

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

«Η ΕΞΥΠΠ SAFEMED  αναζητά συνεργασία με Ειδικό Ιατρό Εργασίας για την εταιρεία – πελάτη της PLUSMA I.A.E. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2107487051.»  www.exypp.com Τηλέφωνο: 210 7487051

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε την ανακοίνωση: ΔΕΗ ΑΕ Προκήρυξη θέσεων ιατρών εργασίας 11-4-2019

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την πρόσκληση ενδιαφέροντος: 1739-18.3.2019 ΝΕΑ ΟΔΟΣ-ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Η ΕΞΥΠΠ SAFEMED  αναζητά συνεργασία με Ειδικό Ιατρό Εργασίας για τα υποκαταστήματα της εταιρείας ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. στη Πάτρα Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2107487051. Η ΕΞΥΠΠ SAFEMED  αναζητά συνεργασία με Ειδικό Ιατρό Εργασίας για τα υποκαταστήματα της εταιρείας METRO AEBE στη Πάτρα. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2107487051. www.exypp.com Τηλέφωνο: 210 7487051

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Η εταιρεία PROVISION ΕΞΥΠΠ, αναζητεί συνεργασία με Ειδικό Ιατρό Εργασίας για τη συνεργαζόμενη επιχίρηση ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. που δραστηριοποιείται στην Πάτρα (ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΓ. ΑΝΝΗΣ) για 4 ετήσιες ώρες. Αθηνάς  4  Χαλκίδα  Τ.Κ.34132 Τηλ.22210 74506, 60624 Φαξ: 22210 23316 www.provision-sa.gr  e-mail:  [email protected]  

όλο το άρθρο →

Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας: Εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης γ΄ της παρ.2Α του άρθρου 16 του ν.3850_2010 (Α’84) ΑΔΑ: 6Γ61465Θ1Ω-44Τ Αφορά σε διαδικασία βεβαιώσεων έλλειψης ή διαθεσιμότητας ειδικών ιατρών εργασίας και σε συναφή θέματα. Δείτε την εγκύκλιο: Υπουργείο Εργασίας – Εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης γ΄ της παρ.2Α του άρθρου 16 του ν.3850_2010 (Α’84) ΑΔΑ 6Γ61465Θ1Ω-44Τ

όλο το άρθρο →

Η εταιρεία PROVISION ΕΞΥΠΠ, αναζητεί συνεργασία με Ειδικό Ιατρό Εργασίας για τη συνεργαζόμενη επιχειρηση ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. που δραστηριοποιείται στο Ν. Αχαϊας και συγκεκριμένα για την εγκατάσταση Θέση Παλαιοστάνη Αγ. Βασίλειος και για 2,2 ετήσιες ώρες έως 31/01/2020. Αθηνάς  4  Χαλκίδα  Τ.Κ.34132 Τηλ.22210 74506, 60624 Φαξ: 22210 23316 www.provision-sa.gr  e-mail:  [email protected]

όλο το άρθρο →