ΕΣΥ


Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την προκήρυξη: ΩΛ9Μ46906Γ-ΜΜΑ

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την προκήρυξη: ΩΤΛΘ46906Λ-213

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε την Υ.Α.: ΑΔΑ 7ΧΚ2465ΦΥΟ-1Δ1 – Καθιέρωση ημερήσιου προγράμματος ιατρών στα Κέντρα Υγείας κλπ

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε την ΥΑ: ΑΔΑ 6ΥΡΧ465ΦΥΟ-2ΣΥ – Καθιέρωση και εφαρμογή συστήματος παραπομπών για την πρόσβαση στα ΚΥ κλπ

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε την προκήρυξη: ΓΝ Ανατολικής Αχαΐας ΟΜ Αιγίου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προκήρυξη θέσεων ΕΣΥ – Ψ6Ξ346904Ζ-Θ03

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε την προκήρυξη: ΠΓΝΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΣΥ Ορθή επανάληψη

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε την Προκήρυξη: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΣΥ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ_ΨΕΟΤ46904Η-Σ3Γ_2

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε την προκήρυξη: Μποδοσάκειο Πτολεμαΐδα Προκήρυξη θέσεων ΕΣΥ

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ Υ.Π.Ε. ΣΩΤΗΡΙΑ – Προκήρυξη 11 θέσεων Τ.Ε.Π. ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. ΛΑΪΚΟ- Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Προκήρυξη κενών θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία για το Τ.Ε.Π. του Νοσοκομείου ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ – Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ – Προκήρυξη για την πλήρωση δεκατεσσάρων (14) θέσεων ιατρών κλάδου

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε την προκήρυξη:ΩΤΤΣ46906Λ-ΨΘ7 Η αίτηση-δήλωσης υποψηφιότητας, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο esydoctors.moh.gov.gr και αρχίζει στις 10 -4-2018 ώρα 12 μ.μ. και λήγει στις 27-4-2018 ώρα 23:59.

όλο το άρθρο →