ΕΣΥ


Ανήκει σε:

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο την προκήρυξη: 6Λ204690ΒΦ-8ΝΠ Η αίτηση-δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Γραμματεία της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας, Ταχ.Δ/νση, Αντικάλαμος Μεσσηνίας Τ.Κ:24100, (Υπόψη: κ. Σκλιά Ιωάννας) με συστημένο δέμα την καθορισμένη ημερομηνία (από 27/12/2017 έως και 15/01/2018).

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αρ. Πρωτ.: 7819/1-11-2017 Θέμα: Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών στηρίζει τη σημερινή στάση εργασίας των Νοσοκομειακών ιατρών που έχει προκηρύξει η ΟΕΝΓΕ.   Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών στηρίζει τη σημερινή στάση εργασίας των Νοσοκομειακών ιατρών που έχει προκηρύξει η ΟΕΝΓΕ. Η αποκατάσταση του μισθολογίου και των συνθηκών εργασίας των σκληρά εργαζομένων νοσοκομειακών ιατρών, η

όλο το άρθρο →

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την εγκύκλιο: ΥΥΚΑ Εγκύκλιος «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4461_2017 (ΦΕΚ 38 Α’)» 7Ι54465ΦΥΟ-ΓΦΧ

όλο το άρθρο →

Δείτε την προκήρυξη: ΓΝ-ΚΥ ΚΩ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 6ΙΘΚ46907Κ-3ΥΞ Λήξη προθεσμίας 27/9/2017.

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

 

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: PGN_IOANNINON_PROKHRYKSH_THESEON_IATRON_188173 Η αίτηση-δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, που αρχίζει την 24-8-2017 και λήγει την 12-9-2017. Οι αιτήσεις-δηλώσεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Για κάθε θέση υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση-δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά εις τριπλούν. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: GN_TRIPOLHS_PROKHRYKSH_THESEON_IATRON_110817 GN_TRIPOLHS_PROKHRYKSH_THESEON_IATRON_11082017 Η Αίτηση – Δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» εις τριπλούν από 25/8/2017 ημέρα Παρασκευή μέχρι και 13/9/2017 ημέρα Τετάστη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Δ/νση: Τέρμα Ερυθρού Σταυρού.

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε την προκήρυξη: ΕΚΑΒ Προκήρυξη θέσεων 4-9-2017 Η Αίτηση-Δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Κ.Α.Β. εις τριπλούν από 7 Σεπτεμβρίου 2017 (ημερομηνία έναρξης υποβολής δικαιολογητικών) μέχρι και 26 Σεπτεμβρίου 2017 (ημερομηνία λήξης υποβολής δικαιολογητικών) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες» Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής παρατείνεται έως και την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου και ώρα 23:59. Παράταση προθεσμιών

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Προκήρυξη Θέσεων Ιατρών ΕΣΥ Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ Προκήρυξη Θέσης Ιατρού ΕΣΥ Κ.Θ.- Γ.Ν.- ΚΥ ΛΕΡΟΥ Προκήρυξη Θέσεων Ιατρών ΕΣΥ Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ  

όλο το άρθρο →