ΕΣΥ


Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την προκήρυξη: Γενικό Νοσοκομείο Πατρών ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 20-5-2019 Η αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr,  με την χρήση των κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 11/6/2019 ώρα 12 μ.μ. και λήγει στις 1/7/2019 ώρα 12:00.

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΪΟ – Προκήρυξη 3 θέσεων ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ. ΩΙΗΩ469070-ΗΨΣ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ – Προκήρυξη 1 θέσης ειδικευμένου ιατρού Ορθοπαιδικής 61ΚΩ4690ΩΑ-ΨΥΒ Γ.Ν. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ – Προκήρυξη 1 θέσης ειδικευμένου ιατρού Ακτινοδιαγνωστικής 6ΡΩΑ4690ΩΝ-ΨΜ0 Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ – Προκήρυξη 1 θέσης ειδικευμένου ιατρού Επιμελητή Β’ Καρδιολογίας 78Σ04690ΒΚ-187 Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»- Προκήρυξη 1 θέσης

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την προκήρυξη: 2019-03-26 Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΜ. Β (ΑΙΜΑΤ.ή ΙΑΤΡ.ΒΙΟΠΑΘ.ή ΠΑΘΟΛ.) 690Ξ46904Τ-ΨΛΡ Η Αίτηση – δήλωση υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr, με την χρήση των κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET. Στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναζητούν οδηγίες για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης.

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε την προκήρυξη: ΓΝ Πατρών Άγιος Ανδρέας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ρευματολογίας Ορθή επανάληψη 2η

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την προκήρυξη: Ω0ΥΕ469076-ΘΘΠ-Προκήρυξη Καραμανδανείου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Η αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr  με την χρήση των κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 9/4/2019 ώρα 12 μ.μ. και λήγει στις 30/4/2019 ώρα 23:59.

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την προκήρυξη: ΓΝ Αιγίου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΑΙΓΙΟ 2019 (ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ) Η αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr  με την χρήση των κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 9/4/2019 ώρα 12 μ.μ. και λήγει στις 30/4/2019 ώρα 23:59.  

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1816/21-3-2019 Θέμα: «Ο ΙΣΠ διαφωνεί με την απόφαση της 6ης ΥΠΕ για μετακίνηση ιατρών από την περιοχή μας»   Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών διαφωνεί με την αιφνιδιαστική απόφαση της Διοίκησης της 6ης ΥΠΕ για μετακίνηση δύο παιδιάτρων μελών του Συλλόγου μας που υπηρετούν σε δημόσια δομή της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κ.Υ. Πατρών Βορείου

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε το ΦΕΚ: Ν. 4600 ΦΕΚ (43_9-3-2019 τΑ΄) Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την εγκύκλιο: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 4558_2018 (Α’ 140) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

1η ΥΠΕ Προκήρυξη πλήρωσης (63) θέσεων κλάδου ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ ΠΦΥ – ΨΣΓ8469Η26-9ΘΩ 2η ΥΠΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΘΕΣΕΩΝ_ΙΑΤΡΩΝ_ΕΣΥ_ΓΙΑ_ΜΟΝΑΕΣ_ΠΦΥ_12_2018_ορθή_επανάληψη 3η ΥΠΕ Προκήρυξη εξήντα δύο (62) θέσεων Ιατρών Κλάδου Ε.Σ.Υ. για Κέντρα Υγείας αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας. 4η ΥΠΕ Προκήρυξη εξήντα πέντε (65) θέσεων Ιατρών Κλάδου Ε.Σ.Υ. για Κέντρα Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας Θράκης 5η ΥΠΕ

όλο το άρθρο →