ΕΣΥ


Ανήκει σε:

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του νοσοκομείου που αφορά στην πρόθεση για άμεση πρόσληψη, τεσσάρων (4) Επικουρικών ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων με συμβάσεις 3-ετούς διάρκειας στους οποίους δύναται να χορηγηθεί επιπλέον οικονομικό κίνητρο από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ & Β’ Βαθμού για όλη την διάρκεια της θητείας τους.    Δείτε την πρόσκληση: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος 4 Θέσεων επικουρικών Ιατρών στο

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

6η ΥΠΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-8.08.2019 Πηγή: 6η ΥΠΕ

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε το αρχείο: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-5.08.2019 Πηγή: 6η ΥΠΕ

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

ΓΝ-ΚΥ Λήμνου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΘΕΣΕΩΝ-ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-ΕΣΥ Προθεσμία υποβολής από 30/7/2019 έως 13/8/2019

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Ανακοίνωση – Αναστολή διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την κατάληψη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ 11 Ιουνίου 2019     Υπουργείο Υγείας Γραφείο Υπουργού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Λόγω της προκήρυξης των Εθνικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 και μέχρι την ανάληψη καθηκόντων της νέας κυβέρνησης, αναστέλλεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2190/94, όπως

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Υπ. Υγείας: Ανακοίνωση 11-6-2019 – Αναστολή διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την κατάληψη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ (λόγω εκλογών)   Ενημέρωση για έκδοση των παρακάτω δικαιολογητικών: Bεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής, όπου είναι απαραίτητη, η οποία εκδίδεται από το τμήμα ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας.

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την προκήρυξη: 6Ι8Β46904Δ-Π9Ζ ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΜΟΛΑΟΙ-Προκήρυξη θέσεων

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ- ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΡΘΗ 2019

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την προκήρυξη: Νοσοκομείο Καλαβρύτων ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 5-2019

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την προκήρυξη: ΓΝ Αιγίου 63ΜΡ46904Ζ-Ρ06 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ

όλο το άρθρο →