ΕΣΥ


Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την εγκύκλιο: ΥΥΚΑ Εγκύκλιος «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4461_2017 (ΦΕΚ 38 Α’)» 7Ι54465ΦΥΟ-ΓΦΧ

όλο το άρθρο →

Δείτε την προκήρυξη: ΓΝ-ΚΥ ΚΩ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 6ΙΘΚ46907Κ-3ΥΞ Λήξη προθεσμίας 27/9/2017.

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:
stethoscope

 

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:
Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: PGN_IOANNINON_PROKHRYKSH_THESEON_IATRON_188173 Η αίτηση-δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, που αρχίζει την 24-8-2017 και λήγει την 12-9-2017. Οι αιτήσεις-δηλώσεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Για κάθε θέση υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση-δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά εις τριπλούν. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:
Νοσοκομείο Τρίπολης

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: GN_TRIPOLHS_PROKHRYKSH_THESEON_IATRON_110817 GN_TRIPOLHS_PROKHRYKSH_THESEON_IATRON_11082017 Η Αίτηση – Δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» εις τριπλούν από 25/8/2017 ημέρα Παρασκευή μέχρι και 13/9/2017 ημέρα Τετάστη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Δ/νση: Τέρμα Ερυθρού Σταυρού.

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:
ΕΚΑΒ

Δείτε την προκήρυξη: ΕΚΑΒ Προκήρυξη θέσεων 4-9-2017 Η Αίτηση-Δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Κ.Α.Β. εις τριπλούν από 7 Σεπτεμβρίου 2017 (ημερομηνία έναρξης υποβολής δικαιολογητικών) μέχρι και 26 Σεπτεμβρίου 2017 (ημερομηνία λήξης υποβολής δικαιολογητικών) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:
yyka logo

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες» Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής παρατείνεται έως και την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου και ώρα 23:59. Παράταση προθεσμιών

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:
2η ΥΠΕ

Προκήρυξη Θέσεων Ιατρών ΕΣΥ Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ Προκήρυξη Θέσης Ιατρού ΕΣΥ Κ.Θ.- Γ.Ν.- ΚΥ ΛΕΡΟΥ Προκήρυξη Θέσεων Ιατρών ΕΣΥ Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ  

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:
6 YPE

  ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΝΜ ΜΟΛΑΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 10/07/17 (ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΒ) ΝΜ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 11/07/17 (ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΕΒ) ΝΜ ΣΠΑΡΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ 11/07/17 (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΕΒ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΑ) ΝΜ ΜΟΛΑΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΩΝ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:
7η ΥΠΕ

Προκήρυξη θέσεων Ειδικευμένων στο Γ.Ν. Χανίων «Άγιος Γεώργιος» (αιτήσεις εώς και 28-08-2017) Προκήρυξη θέσεων Ειδικευμένων για την Μ.Ε.Θ. & Μ.Ε.Ν.Ν. στο ΠΑΓΝΗ – Γ.Ν. «Βενιζέλειο» (αιτήσεις εώς και 21-08-2017) Προκήρυξη 1 θέσης Επιμελητή Β για τη Μ.Ε.Θ. στο Γ.Ν. Ρεθύμνου (αιτήσεις εώς και 21-08-2017) Προκήρυξη 1 θέσης Επιμελητή Β ειδικότητας Παιδοψυχιατρικής για το ΠΑΓΝΗ – Γ.Ν.

όλο το άρθρο →