Εξετάσεις ειδικότητας


Ανήκει σε:
Υπουργείο Υγείας

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο το πρόγραμμα: 6Ω5Ε465ΦΥΟ-6ΗΜ

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο: ΨΣ4Ψ7Λ6-ΤΥ1-Πρόγραμμα εξετάσεων ειδικοτήτων Οκτωβρίου 2017 με έδρα την Πάτρα

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:
Υπουργείο Υγείας

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο το πρόγραμμα: ΨΠΦΨ465ΦΥΟ-Μ9Β

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:
yyka logo

Δείτε το πρόγραμμα: Πρόγραμμα ημερομηνίας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Επιτροπών με έδρα την Αθήνα περιόδου Αυγούστου 2017

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο: ΠΔΕ-Πρόγραμμα εξετάσεων ειδικοτήτων Αυγούστου 2017  

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος - Λογότυπο

δείτε το σύνδεσμο: ΑΔΑ 66Ι47Λ6-58Ψ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΟΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το πρόγραμμα: Πρόγραμμα εξετάσεων Ιατρικών Ειδικοτήτων Απριλίου 2017 με έδρα την Πάτρα

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:
Υπουργείο Υγείας

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο το πρόγραμμα: ΩΧΣΕ465ΦΥΟ-ΩΧΚ

όλο το άρθρο →

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το πρόγραμμα: ΩΥΒ37Λ6-Β34-Πρόγραμμα εξετάσεων Φεβρουαρίου 2017

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:
Υπουργείο Υγείας

Δείτε στους παρακάτω συνδέσμους: 615Θ465ΦΥΟ-ΧΧ2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΩ83465ΦΥΟ-ΝΤΩ ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

όλο το άρθρο →