Εξετάσεις ειδικότητας


Ανήκει σε:

Δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 2856_5-7-2019 τΒ Εκπαίδευση στην ιατρική ειδικότητα της εσωτερικής παθολογίας

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 2836_5-7-2019 Εκπαίδευση στις ιατρικές ειδικότητες Φυσικής ιατρικής & αποκατάστασης και της Πυρηνικής Ιατρικής

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 2857_5-7-2019 τΒ Εκπαίδευση στην ιατρική εξειδίκευση της επεμβατικής καρδιολογίας

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 2854_5-7-2019 τΒ Εκπαίδευση στην ιατρική ειδικότητα της Παιδιατρικής

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε το ΦΕΚ:  ΦΕΚ 2809/4-7-2019 Σύστημα διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης ελέγχου επιχορήγησης και παρακολούθησης της ποιότητας σε μονάδες ψυχικής υγείας

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 2806_4-7-2019 τΒ Εκπαίδευση στην ιατρική ειδικότητα της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 2798_4-7-2019 τΒ Συνεχιζόμενη Ιατρική & Οδοντιατρική εκπαίδευση

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 2745_3-7-2019 τΒ Εκπαίδευση στην ιατρική ειδικότητα της Ψυχιατρικής

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 2661_1-7-2019 Εκπαίδευση στην ιατρική ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής και τροποποίηση ΥΑ για εκπαίδευση στην Εργαστηριακή Γενετική

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 2517_25-6-2019 τΒ Συμπλήρωση και τροποποίηση ΥΑ Εκπαίδευση στην Ιατρική Εξειδίκευση της Κλινικής Φαρμακολογίας   ΦΕΚ 1126 τΒ Εκπαίδευση στην Ιατρική Εξειδίκευση της Κλινικής Φαρμακολογίας 4-4-2019

όλο το άρθρο →