Εξετάσεις ειδικότητας


Ανήκει σε:

Δείτε το έγγραφο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΙΣ ΑΠ ΠΙΣ 3214 Ημερ εξετάσεων Αθηνών Δεκ 2018

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε την απόφαση : ΨΒΜΚ7Λ6-ΥΩ9 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο: 97ΡΕ465ΦΥΟ-1ΑΥ

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε το πρόγραμμα: ΑΔΑ 6Ξ2Γ7Λ6-ΛΚ1 –

όλο το άρθρο →

Δείτε το ΦΕΚ: Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας. ΦΕΚ 4138/20-9-2018 τ.Β΄

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε το πρόγραμμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο: ΑΔΑ-65ΜΓ7Λ6-16Η – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών στον ΙΣ: 21/8/2018

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο: ΨΗΛΞ465ΦΥΟ-ΓΥΠ

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε το έγγραφο: Πρόγραμμα διενέργειας εξετάσεων ιατρικών ειδικοτήτων επιτροπών Πατρών περιόδου Απριλίου 2018 – ΑΔΑ ΩΓΥΕ7Λ6-4ΟΤ Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών στον ΙΣ: 8/6/2018

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το πρόγραμμα: Πρόγραμμα ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών Ειδικοτήτων με έδρα την Αθήνα περιόδου ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

όλο το άρθρο →