Εξετάσεις ειδικότητας


Ανήκει σε:

Δείτε το έγγραφο: Πρόγραμμα διενέργειας εξετάσεων ιατρικών ειδικοτήτων επιτροπών Πατρών περιόδου Απριλίου 2018 – ΑΔΑ ΩΓΥΕ7Λ6-4ΟΤ Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών στον ΙΣ: 8/6/2018

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το πρόγραμμα: Πρόγραμμα ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών Ειδικοτήτων με έδρα την Αθήνα περιόδου ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το πρόγραμμα: ΩΔ0Ω465ΦΥΟ-ΑΑΙ

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το πρόγραμμα: ΑΔΑ ΩΣΤΛ7Λ6-0ΥΙ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το πρόγραμμα: 61Ν4465ΦΥΟ-ΙΙΔ  

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο: 9ΕΑ4465ΦΥΟ-ΑΛΑ  

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο: ΩΗ7Ν7Λ6-ΞΒΤ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε το έγγραφο: ΥΥΚΑ -Αναγνώριση χρόνου άσκησης στις ΗΠΑ για ειδικότητα ή εξειδίκευση μη θεσμοθετημένες στην Ελλάδα  

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο το πρόγραμμα: ΠΙΣ ΠΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠ ΠΙΣ 2764

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο: 6ΧΤΚ7Λ6-8ΧΗ

όλο το άρθρο →