Ηλεκτρονική πληροφόρηση συνδρομών


Πρέπει να συμπληρώσετε υποχρεωτικά όλα τα παρακάτω πεδία


Σημ.: «Το ποσό αφορά στη μέχρι σήμερα υποχρεωτική εισφορά. Σε περίπτωση επιθυμίας εξόφλησης όλου του τρέχοντος έτους επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του ΙΣΠ.»

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΙΣΠ: Μητρώο, αλλαγές στοιχείων μητρώου, ετήσιες υποχρεωτικές δηλώσεις, έκδοση πιστοποιητικών ευρείας ζήτησης, on line εξόφληση εισφορών κλπ

Περαιτέρω:

Προς διευκόλυνση των συναλλαγών τους με το σύλλογο, έχετε στη διάθεσή σας τραπεζικούς λογαριασμούς προς κατάθεση χρημάτων (μεταφορά):

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

_________________________________________________________

1. Alpha Bank:
Λογαριασμός: 619002001000012
IBAN: GR92 0140 6190 6190 0200 1000 012
2. Εθνική Τράπεζα:
Λογαριασμός: 225/296235-75
ΙΒΑΝ: GR8501102250000022529623575
3. Τράπεζα Πειραιώς:
Λογαριασμός: 6319-030022-821
ΙΒΑΝ: GR11 0171 3190 0063 1903 0022 821
SWIFT-BIC: PIRBGRAA

_________________________________________________________

Διαδικασία

  • Η ετήσια συνδρομή του Συλλόγου ανέρχεται στο ποσό των 100,00€.
  •  Για τα μέλη μας που δεν έχουν συμπληρώσει 5 έτη από της έκδοσης της άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος η ετήσια συνδρομή του Συλλόγου ανέρχεται στο ποσό των 60,00€.
  •  Σημειώτεον ότι 20,00€ εκ των ανωτέρω ποσών αφορά τη συνδρομή των μελών μας στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο που εκ του νόμου υποχρεούται ο Ι.Σ.Π. να αποδίδει έγκαιρα.
  •  Η μη εμπρόθεσμος καταβολή της ετήσιας εισφοράς στο Σύλλογο επιβαρύνεται με αύξηση της εισφοράς κατά 3% για κάθε μήνα καθυστέρησης (άρθρο 39, παρ. 2 του Β.Δ. 11.10/7-11-1957).
  •  Ο/Η γιατρός είναι υποχρεωμένος/η κάθε έτος και μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου να υποβάλλει στο Σύλλογο που είναι μέλος Δήλωση η οποία πρέπει να κατατίθεται τουλάχιστον μία φορά ετησίως κατά τη εξόφληση της συνδρομής και μπορείτε να την αποστέλλετε επίσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή fax. Tο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε Iατρικού Συλλόγου μπορεί να διαγράψει με αιτιολογημένη απόφασή του τους γιατρούς, οι οποίοι παρά τις επανειλημμένες υπομνήσεις/ειδοποιήσεις του Συλλόγου δεν υπέβαλλαν την δήλωσή τους σύμφωνα με το νόμο. (άρθρο 7 του Β.Δ. 11.10/7-11-1957)

Μετά το πέρας της διαδικασίας θα εκδίδεται από τον ΙΣΠ γραμμάτιο εξόφλησης της συνδρομής σας και φωτοαντίγραφο αυτού θα σας αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή fax. Το πρωτότυπο θα τηρείται στον προσωπικό σας φάκελο στον ΙΣΠ, και θα μπορείτε να το παραλάβετε όποτε θελήσετε.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Ι.Σ.Π.