Ηλεκτρονική πληροφόρηση συνδρομών


Πρέπει να συμπληρώσετε υποχρεωτικά όλα τα παρακάτω πεδία


Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΙΣΠ: Μητρώο, αλλαγές στοιχείων μητρώου, ετήσιες υποχρεωτικές δηλώσεις, έκδοση πιστοποιητικών ευρείας ζήτησης, on line εξόφληση εισφορών κλπ

Περαιτέρω:

Προς διευκόλυνση των συναλλαγών τους με το σύλλογο, έχετε στη διάθεσή σας τραπεζικούς λογαριασμούς προς κατάθεση χρημάτων (μεταφορά):

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

_________________________________________________________

1. Alpha Bank:
Λογαριασμός: 619002001000012
IBAN: GR92 0140 6190 6190 0200 1000 012
2. Εθνική Τράπεζα:
Λογαριασμός: 225/296235-75
ΙΒΑΝ: GR8501102250000022529623575
3. Τράπεζα Πειραιώς:
Λογαριασμός: 6319-030022-821
ΙΒΑΝ: GR11 0171 3190 0063 1903 0022 821
SWIFT-BIC: PIRBGRAA

_________________________________________________________

Διαδικασία

  • Η ετήσια συνδρομή του Συλλόγου ανέρχεται στο ποσό των 100,00€.
  • Για τα μέλη μας που δεν έχουν συμπληρώσει 5 έτη από της έκδοσης της άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος η ετήσια συνδρομή του Συλλόγου ανέρχεται στο ποσό των 60,00€.
  • Σημειώτεον ότι 20,00€ εκ των ανωτέρω ποσών αφορά τη συνδρομή των μελών μας στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο που εκ του νόμου υποχρεούται ο Ι.Σ.Π. να αποδίδει έγκαιρα.
  • Η μη εμπρόθεσμος καταβολή της ετήσιας εισφοράς στο Σύλλογο επιβαρύνεται με νόμιμη προσαύξηση
  • Ο/Η γιατρός είναι υποχρεωμένος/η κάθε έτος και μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου να υποβάλλει στο Σύλλογο που είναι μέλος Δήλωση η οποία πρέπει να κατατίθεται τουλάχιστον μία φορά ετησίως κατά τη εξόφληση της συνδρομής και μπορείτε να την αποστέλλετε επίσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή fax. Tο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε Iατρικού Συλλόγου μπορεί να διαγράψει με αιτιολογημένη απόφασή του τους γιατρούς, οι οποίοι παρά τις επανειλημμένες υπομνήσεις/ειδοποιήσεις του Συλλόγου δεν υπέβαλλαν την δήλωσή τους σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Μετά το πέρας της διαδικασίας θα εκδίδεται από τον ΙΣΠ γραμμάτιο εξόφλησης της συνδρομής σας και φωτοαντίγραφο αυτού θα σας αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή fax. Το πρωτότυπο θα τηρείται στον προσωπικό σας φάκελο στον ΙΣΠ, και θα μπορείτε να το παραλάβετε όποτε θελήσετε.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Ι.Σ.Π.