Ηλεκτρονική πληροφόρηση συνδρομών


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, θέλοντας να ικανοποιήσει ένα πάγιο αίτημα των μελών του για ηλεκτρονική ενημέρωση των οφειλόμενων συνδρομών αλλά και στο άμεσο μέλλον τη δυνατότητα εξόφλησής τους μέσω internet, προχώρησε στη δημιουργία της παρακάτω  εφαρμογής.

Μπορείτε να εισάγετε τα ζητούμενα στοιχεία και να δείτε το προς εξόφληση ποσό το οποίο αφορά στην τρέχουσα υποχρεωτική περίοδο οφειλής ή και σε  τυχόν ποσό που οφείλεται από παρελθούσα περίοδο αθροιστικά.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή για περίπτωση που δεν εμφανίζεται αποτέλεσμα μετά την εισαγωγή των στοιχείων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία του Συλλόγου μας στα τηλ.: 2610278866 & 2610277553.

Για το Δ.Σ. του Ι.Σ.Π.,
Η Πρόεδρος: Άννα Μαστοράκου
Ο Γραμματέας: Γεώργιος Πατριαρχέας

Πρέπει να συμπληρώσετε υποχρεωτικά όλα τα παρακάτω πεδία


 

Προς διευκόλυνση των συναλλαγών τους με το σύλλογο, έχετε στη διάθεσή σας τραπεζικούς λογαριασμούς προς κατάθεση χρημάτων: 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

_________________________________________________________

1. Alpha Bank:
Λογαριασμός: 619002001000012
IBAN: GR92 0140 6190 6190 0200 1000 012
2. Εθνική Τράπεζα:
Λογαριασμός: 225/296235-75
ΙΒΑΝ: GR8501102250000022529623575
3. Τράπεζα Πειραιώς:
Λογαριασμός: 6319-030022-821
ΙΒΑΝ: GR11 0171 3190 0063 1903 0022 821
SWIFT-BIC: PIRBGRAA

_________________________________________________________

Διαδικασία

  • Η ετήσια συνδρομή του Συλλόγου ανέρχεται στο ποσό των 100,00€.
  •  Για τα μέλη μας που δεν έχουν συμπληρώσει 5 έτη από της έκδοσης της άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος η ετήσια συνδρομή του Συλλόγου ανέρχεται στο ποσό των 60,00€.
  •  Σημειώτεον ότι 20,00€ εκ των ανωτέρω ποσών αφορά τη συνδρομή των μελών μας στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο που εκ του νόμου υποχρεούται ο Ι.Σ.Π. να αποδίδει έγκαιρα.
  •  Η μη εμπρόθεσμος καταβολή της ετήσιας εισφοράς στο Σύλλογο επιβαρύνεται με αύξηση της εισφοράς κατά 3% για κάθε μήνα καθυστέρησης (άρθρο 39, παρ. 2 του Β.Δ. 11.10/7-11-1957).
  •  Ο/Η γιατρός είναι υποχρεωμένος/η κάθε έτος και μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου να υποβάλλει στο Σύλλογο που είναι μέλος Δήλωση η οποία πρέπει να κατατίθεται τουλάχιστον μία φορά ετησίως κατά τη εξόφληση της συνδρομής και μπορείτε να την αποστέλλετε επίσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή fax. Tο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε Iατρικού Συλλόγου μπορεί να διαγράψει με αιτιολογημένη απόφασή του τους γιατρούς, οι οποίοι παρά τις επανειλημμένες υπομνήσεις/ειδοποιήσεις του Συλλόγου δεν υπέβαλλαν την δήλωσή τους σύμφωνα με το νόμο. (άρθρο 7 του Β.Δ. 11.10/7-11-1957)

Μετά το πέρας της διαδικασίας θα εκδίδεται από τον ΙΣΠ γραμμάτιο εξόφλησης της συνδρομής σας και φωτοαντίγραφο αυτού θα σας αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή fax. Το πρωτότυπο θα τηρείται στον προσωπικό σας φάκελο στον ΙΣΠ, και θα μπορείτε να το παραλάβετε όποτε θελήσετε.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Ι.Σ.Π.