Εσωτερικού


Ανήκει σε:

Πρόσληψη ιατρών των ειδικοτήτων Ψυχιατρικής και Παιδοψυχιατρικής για το νεοσύστατο Παιδοψυχιατρικό Τμήμα και το Τμήμα Κατ’ Οίκον Νοσηλείας της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Λακωνίας.   Για την θέση Ψυχιατρικής: Ψυχιατρική Για την θέση Παιδοψυχιατρικής: Παιδοψυχιατρική

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το σχετικό έγγραφο: ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Ο Ιατρικός Όμιλος ΒΙΟΤΥΠΟΣ προεφέρει θέσεις: Ιατρών άνευ ειδικότητας, Καρδιολόγου, Μικροβιολόγου και Ακτινοδιαγνώστη. Η εταιρία προσφέρει: – Εξαιρετικά υψηλές αποδοχές – Άνεση εργασιακού χρόνου – Προοπτική εξέλιξης – Ευελιξία ωραρίου – Άριστο Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας – Εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας – Κορυφαία τεχνολογική και γραμματειακή υποστήριξη Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καλέσουν στο 6944149958 (Κος ΧΡΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) ή

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Αναζήτηση Ιατρού Εργασίας για την περιοχή Πατρών για τους Τεχνικούς της εταιρείας. JUNGHEINRICH HELLAS ΕΠΕ Η έδρα της εταιρείας  είναι στις Αχαρνές Αττικής. Επικοινωνία: [email protected]

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Θεραπευτικών Μονάδων του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ιατρούς Ψυχιάτρους ή Γενικούς Ιατρούς και Ιατρό Παθολόγο, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος και ως

όλο το άρθρο →

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την Ανακοίνωση υπ. αριθ. ΣΜΕ 3/2019, που αφορά σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΚΚΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΜΕ 3_2019 Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά από 27-09-2019, ημέρα Παρασκευή, και λήγει έπειτα από δέκα μέρες υπολογιζόμενες ημερολογιακά.  

όλο το άρθρο →

Ζητείται καρδιολόγος από ιατρική εταιρία για εργασία στο νησί της Μυκόνου. Προσφέρονται διαμονή – ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών. Δυνατότητα πλήρους και μερικής απασχόλησης. Πληροφορίες τηλ.: 6944503195

όλο το άρθρο →

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την νέα πρόσκληση: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -Μεέτη για ιατρό εργασίας (μείωση ωρών τελευταίου τριμήνου 2019 λόγω μη ανταπόκριση στην υπ΄αριθμ. 5777/30-7-2019 πρόσκληση).

όλο το άρθρο →

Δείτε την πρόσκληση: ΑΔΑ: 6ΠΩ5465ΦΥΟ-ΓΩΛ – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ..

όλο το άρθρο →

Από το Θεραπευτήριο Ολύμπιον της Πάτρας ζητούνται για μόνιμη απασχόληση ιατροί Γενικής Ιατρικής και Παθολόγοι για την κάλυψη αναγκών σε προσωπικό της Γενικής Κλινικής. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2610464011, 2610464012 Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο: [email protected]

όλο το άρθρο →