Εσωτερικού


Δείτε την πρόσκληση: ΑΔΑ: 6ΠΩ5465ΦΥΟ-ΓΩΛ – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ..

όλο το άρθρο →

Από το Θεραπευτήριο Ολύμπιον της Πάτρας ζητούνται για μόνιμη απασχόληση ιατροί Γενικής Ιατρικής και Παθολόγοι για την κάλυψη αναγκών σε προσωπικό της Γενικής Κλινικής. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2610464011, 2610464012 Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο: [email protected]

όλο το άρθρο →

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την περίληψη της διακήρυξης: Δήμος Αγρινίου Περίληψη Διακήρυξης για την «παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Αγρινίου

όλο το άρθρο →

Δείτε την πρόσκληση: ΩΙ8Α4690ΒΠ-ΜΓΙ (1) Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τον Φάκελο τους, στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς ο τίτλος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο Γραφείο Προσωπικού του Νοσοκομείου έως την ώρα 12.00 της 3ης Οκτωβρίου 2019 (ημέρα Πέμπτη). Σχετική νομοθεσία: FEK 206 παρ.1 Άρθρο 182 ΝΟΜΟΣ 4261_2014 (1)

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Ιδιωτικό Διαγνωστικό Κέντρο στην Παροικιά Πάρου αναζητά συνεργασία με Ιατρό Ακτινοδιαγνώστη, με εμπειρία στον υπέρηχο. Προσφέρονται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και διαμονή. Αποστολή βιογραφικών: [email protected] Τηλ. Επικοινωνίας: 6944520775

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο: Κατάστημα Κράτησης Πατρών – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Παθολόγο

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε την ανακοίνωση: Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περ. Δυτ. Ελλάδας – Αναζήτηση Ψυχιάτρου για Παράρτημα ΑμεΑ Λεχαινών

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του νοσοκομείου που αφορά στην πρόθεση για άμεση πρόσληψη, τεσσάρων (4) Επικουρικών ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων με συμβάσεις 3-ετούς διάρκειας στους οποίους δύναται να χορηγηθεί επιπλέον οικονομικό κίνητρο από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ & Β’ Βαθμού για όλη την διάρκεια της θητείας τους.    Δείτε την πρόσκληση: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος 4 Θέσεων επικουρικών Ιατρών στο

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

6η ΥΠΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-8.08.2019 Πηγή: 6η ΥΠΕ

όλο το άρθρο →
Ανήκει σε:

Δείτε το αρχείο: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-5.08.2019 Πηγή: 6η ΥΠΕ

όλο το άρθρο →